Pages

Tuesday, November 22, 2011

Anjing & Islam (Hadith)

Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda:  “Ada lima jenis binatang yang tidak berdosa jika seseorang membunuhnya iaitu gagak, burung rajawali, tikus, kala jengking dan anjing gila.”  (Sahih Bukhari)

Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda:  “Malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing atau ada gambarnya.” (Sahih Muslim No.3929)

Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda:  “Barangsiapa memelihara anjing -kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman- pahalanya akan dikurangi satu qirath setiap hari.”  (Muttafaq Alaihi)

Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda:  “Apabila anjing minum dari bejana salah seorang di antaramu, cucilah bejana itu tujuh kali.”  (Sahih Bukhari)

Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sucinya tempat air seseorang diantara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah.” Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan: “Hendaklah ia membuang air itu.”  Menurut riwayat Tirmidzi: “Yang terakhir atau yang pertama (dicampur dengan debu tanah).”


Anjing yang lalu-lalang di halaman tidak menajiskan, melainkan sekiranya jelas kelihatan anjing itu membuang najis atau menjilat-jilat.
 Abdullah (Ibnu Umar) radhiAllahu ‘anhu berkata, “Anjing datang dan pergi (mundar-mandir) di masjid pada zaman Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam dan mereka tidak menyiramkan air padanya.”  (Sahih Bukhari)

Di dalam hadith yang lain, Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi sallAllahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:
“Bahwa pada suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing sedang mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya kerana kehausan.  Ia kemudian melepas sepatu kulitnya (untuk mengambil air sumur yang akan diminumkan kepada anjing), lalu wanita itu diampuni dosanya. (Shahih Muslim No.4163)


Diriwayatkan  oleh Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu bahwa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi waallam telah bersabda:
“Tatkala seorang lelaki sedang berjalan pada sebuah jalan terasalah olehnya dahaga yang sangat.  Lalu ia mendapati sebuah sumur dan bersegeralah ia meneruninya untuk minum.  Ketika keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing menjulurkan lidah sambil menjilat-jilati debu karena sangat haus. Lelaki itu berkata:  “Anjing ini sedang kehausan seperti aku tadi” lalu turunlah dia kembali ke dalam sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air lalu digigit agar dapat naik kembali.  Kemudian ia meminumkan air itu kepada anjing tersebut.  ALLAH berterima kasih kepadanya lalu mengampuninya.  Para sahabat bertanya:  “Wahai Rasulullah!  Apakah kami akan mendapatkan pahala kerana binatang-binatang seperti ini?”  Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam menjawab:  “Pada setiap yang bernyawa (makhluk hidup) ada pahalanya.”  (Shahih Muslim No.4162)
http://muzir.wordpress.com/2011/01/18/kasarnya-kita-terhadap-anjing-islam-ajar-begitukah/


No comments: