Pages

Friday, December 19, 2008

Yahudi pandang remeh ancaman Allah


Tafsir Al-Quran & Asbabun Nuzul


KEKEJAMAN rejim Zionis ke atas masyarakat Islam Palestin masih berterusan dan jalan penyelesaian menemui jalan buntu. Sampai bilakah nasib warga Palestin mendapat pembelaan dunia Islam? – Gambar hiasan


HAMKA berkata: “Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya. Dua orang pemuda Yahudi berani mengatakan bahawa Nabi Ibrahim a.s. adalah Yahudi tetapi apabila Nabi SAW mengajak mereka untuk mencari keterangan di dalam kitab Taurat, mereka enggan.

Bahkan mereka berpaling dan membelakangkan Baginda. Membuktikan bahawa mereka telah berdusta. Mengapa mereka berani berdusta dengan perkara itu? Ini kerana mereka percaya bahawa orang Yahudi itu tidak bersalah jika mereka berdusta untuk mempertahankan diri.

Kerana jika mereka masuk neraka, mereka akan masuk hanya sebentar dan akan dikeluarkan semula dari neraka kerana mereka orang Yahudi.

Kerana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang utama di sisi Allah SWT, bukan seperti bangsa-bangsa dan suku-suku lain kerana mereka dianggap hina dan berada di bawah mereka. Sedangkan mereka adalah “kaum pilihan Allah SWT.”

Firman Allah SWT yang bermaksud: Yang demikian ialah disebabkan mereka (mendakwa dengan) berkata: “Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung”. Mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan.

Oleh itu, bagaimana pula (hal keadaan mereka) ketika kami himpunkan mereka pada hari (kiamat), yang tidak ada syak padanya; dan (pada hari itu juga) disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, balasan apa yang ia telah usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya. (Ali-Imran: 24-25)

Iktibar dan fiqh ayat:

i) Apa yang dimaksudkan dengan perkataan “beberapa hari” iaitu sebanyak 40 hari, sebagaimana yang tercatat dalam ayat di atas dan ia juga bermaksud jarak masa mereka sewaktu menyembah anak lembu, pada pandangan Ustaz Imam Muhammad Abduh bahawa jumlah hari tersebut tidak ada dinyatakan dalam riwayat.

ii) Al-Mawardi berkata : “Ulama telah khilaf berkenaan dengan “beberapa hari” kepada tiga pendapat;

Pertama: 40 hari di mana mereka menyembah patung anak lembu. Inilah pendapat Qatadah dan al-Rabi’.

Kedua: Tujuh hari. Inilah pendapat al-Hasan.

Ketiga: Hari yang terputus kerana terputusnya azab kepadanya. Inilah pendapat ulama Mutaakhirin.

iii) Syeikh al-Maghari berkata : “Golongan yang memandang remeh terhadap ancaman Allah SWT kerana pada pendapat mereka ancaman tersebut tidak akan mengenai mereka yang sudah pasti menerima hukumannya. Oleh yang demikian, mereka ini dengan berani mengenepikan segala perintah dan larangan Allah SWT. Tindakan mereka ditonjolkan lagi dengan mencemari kehormatan agama, serta mengecil-ngecilkan dalam saat pelaksanaan kewajipan.

Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana dalam masyarakat dan semakin berleluasa. Kondisi tersebut telah menimpa kaum Yahudi, Nasrani dan akhirnya beralih kepada kaum Muslimin. Oleh itu, yang lebih mendukacitakan pada hari ini, yang mana sebahagian besar kaum Muslimin membuat tanggapan bahawa meskipun seorang Muslim melakukan dosa besar dan perbuatan keji, tetapi mereka diberi pilihan sama ada mendapat syafaat atau menyelamatkan diri melalui kifarah (bayar kifarah) atau mendapat pengampunan dan kemaafan hasil daripada sifat Allah yang Maha Ihsan dan mulia itu.

Begitu juga sebaliknya, kalaulah diandaikan mereka menerima hukuman azab, tetapi azabnya tidak berlaku dalam tempoh yang lama (mengikut tahap kesalahan masing-masing). Mereka kemudiannya diizinkan keluar dari neraka untuk dimasukkan ke syurga, sedangkan penganut agama lain, mereka tetap berada di dalam neraka, walaupun sememangnya mereka melakukan amalan baik atau melakukan perbuatan dosa.”

iv) Al-Mawardi menafsirkan firman Allah SWT yang bermaksud mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan kepada dua pendapat;

Pertama: Kenyataan mereka bahawa kami anak-anak Allah dan kekasih-Nya. Inilah pendapat Qatadah.

Kedua: Mereka menyangka mereka tidak akan masuk ke neraka kecuali beberapa hari sahaja. Inilah pendapat Mujahid.

v) Muhamad Quraish Shihab berkata : Kata garrahum adalah penipuan yang dikemaskan dalam nasihat, atau pemberian harapan yang menyangkut sesuatu yang mustahil. Mereka terpedaya oleh kebohongan mereka sendiri yang menyatakan bahawa mereka tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, sementara hal tersebut tidak benar. Yang demikian itu hanya harapan yang tidak mungkin terwujud, tetapi kerana ia disampaikan dalam bentuk indah dan berkesan, sebagaimana halnya nasihat, padahal merupakan satu kebohongan, maka mereka terpedaya.

vi) Al-Maraghi berkata: “Hanya di alam akhirat sahajalah yang mengandungi sistem keadilan yang lengkap. Di sana, setiap individu tidak akan merasai balasannya dikurangkan dan seksaannya ditambah. Perkara yang diutamakan pada hari tersebut ialah pengaruh amalan seseorang pada jiwa. Sekiranya pengaruh jahat dibiarkan menguasai jiwanya, serta mengawal emosi, kewarasannya layaklah dirinya berada lama di dalam neraka. Ini kerana perbuatan buruknya itu, tidak sedikit pun membuka ruang kepada iman bagi mempengaruhi jiwanya melakukan perbuatan baik sahaja, bekalan untuk beliau di akhirat kelak.

Oleh yang demikian, seandainya beliau tidak berkeupayaan untuk sampai ke tahap untuk melakukan amalan soleh, wajarlah beliau menerima balasan yang setimpal dengan tahap perbuatannya itu.

Semoga kita sentiasa mendapat petunjuk Ilahi dan selamat daripada golongan yang menyeleweng daripada agama yang sebenar dan sangkaan yang batil seperti golongan Yahudi. Malah seterusnya kita sentiasa bersama dengan kefahaman yang betul berkenaan agama Islam yang maha suci ini.


Bicara Agama - Utusan Malaysia

Taati suami selagi tidak menyuruh kepada mungkar

Taati suami selagi tidak menyuruh kepada mungkar

SOALAN:
TOLONG berikan penjelasan berdasarkan nas al-Quran atau hadis berhubung "Ketaatan seseorang isteri kepada suami lebih dituntut" berbanding dengan "Ketaatan isteri kepada ibu bapanya?"

JAWAPAN:
Apabila seorang wanita dinikahi maka keutamaan baginya ialah mentaati suaminya tanpa berbelah bagi selagi mana suaminya tidak menyuruhnya melakukan kemungkaran terhadap Allah SWT.

Mentaati suami perlu diutamakan tanpa menafikan kewajipan mentaati kedua-dua ibu bapa. Tidak kira ibu bapa itu daripada pihak suami mahupun daripada pihak isteri.

Berkahwin bukan sekadar mengikat tali hubungan antara seorang lelaki dan perempuan malah perkahwinan itu ialah jambatan bagi membina persaudaraan antara keluarga lelaki dan perempuan.

Sebenarnya tidak timbul soalan siapa yang perlu diutamakan jika kedua-dua belah pihak memahami bahawa keluarga isteri adalah keluarga suami juga, dan keluarga suami adalah keluarga isteri.

Ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah perintah Allah SWT. Dalam hadis Baginda Rasulullah SAW ada menegaskan yang bermaksud: "Sekiranya aku boleh (diberi kuasa untuk menyuruh makhluk sujud kepada makhluk yang lain) menyuruh seorang itu sujud kepada seorang yang lain pastinya aku menyuruh si isteri sujud kepada suaminya." (riwayat al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, jld:7, hlm:291, Abu Daud, Sunan Abi Daud, jld:2, hlm:605, al-Tarmidzi, Sunan al-Tarmidzi, jld:4, hlm:323).

Dalam hadis ini Baginda Rasulullah SAW memperlihatkan akan kedudukan suami yang sepatutnya dihormati, sekali gus tidak ingkar kepada perintahnya. Dalam maksudnya yang lain menggambarkan bahawa suami mesti dimuliakan, dan kemuliaan itu bukan kerana Islam ingin memberi darjat yang berbeza antara lelaki dan wanita tetapi adalah untuk melihat kepada pengorbanan dan kesanggupan dia menjadi suami dan menjaga kehormatan isterinya.

Namun dari segi peruntukan dalam feqh Prof Dr. Mahmud Ali al-Syarthawiy di dalam kitab Syrah Qanun al-Ahwal al-Syaksiyyah menegaskan harus si isteri ziarah ibu bapanya walaupun tidak mendapat izin suami seminggu sekali, sekiranya kedua ibu bapanya sakit harus baginya menziarahi mereka setiap hari kalau dia mahu.

Harus juga bagi si isteri menziarahi sanak saudaranya dalam sebulan sekali, namun ditegaskan oleh para ulama itu sekiranya suasana aman, sekiranya suasana tidak aman maka tidak harus bagi si isteri keluar tanpa izin suaminya, yang demikian ialah demi menjaga keselamatannya (hlm:162).

Di dalam al-Quran Allah SWT menyuruh kita berulangkali supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Arahan cukup jelas selepas mentaati Allah tiada ketaatan yang lebih tinggi melainkan mentaati kedua-dua orang tua.

Firman Allah SWT berkenaan berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang bermaksud: Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ah", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.(al-Isra': 23-24).

Baginda Rasulullah SAW telah banyak berpesan agar setiap anak melakukan kebaikan terhadap kedua ibu bapanya di antara hadis Baginda daripada Anas bin Malik yang bermaksud: Sesungguhnya Nabi SAW apabila menaiki mimbar berkata: Amin, Amin,Amin," lalu ditanyakan kepada Baginda atas perkara apa tuan ungkapkan amin? Baginda menjawab: Telah datang kepadaku Jibril lalu berkata: " Wahai Muhammad kecelakaanlah bagi seseorang itu apabila disebut namamu yang mendengar tidak berselawat ke atas engkau, katakanlah wahai Muhammad Amin, maka aku pun kata Amin, kemudian Jibril berkata lagi, kecelakaanlah seseorang itu yang memasuki bulan Ramadan tetapi pertemuannya tidak mendapat keampunan, katakanlah Amin, aku pun kata Amin, kemudian Jibril berkata: Kecelakaanlah bagi seseorang itu dia bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi pertemuannya dengan kedua orang tuanya tidak melayakkan dia memasuki syurga.(Ibnu Kathir, Tafsir al-Quran al-'Azim, jld:3, hlm: 50 ).

Di samping banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Keingkaran seseorang dalam mentaati ibu bapa boleh membawa kemurkaan Allah SWT. Tidak kurang banyak riwayat yang mengisahkan balasan ke atas golongan yang menerima balasan segera dan tunai daripada Allah SWT.

Bicara Agama - Utusan Malaysia

Friday, December 12, 2008

A Thing I ThinkWut is dis thing..? and where I can find it?? Whole world respond 2 me pleazeeeeeeeee

Wednesday, December 3, 2008

kisah seorang istri 2... untuk renungan bersama

Rindunya Nura Pada Abang…

“Nura, Nura bangun sayang". Hilmi mengejutkan isterinya. "Eh! Abang dah balik, maaf Nura tertidur, abang nak makan?" tanya Nura. "Tak per lah abang dah makan tadi, Jomlah kita tidur di atas". Jawapan yang cukup mengecewakan Nura. "Arrggh rindunya Nura pada abang, rindu nak makan semeja dengan abang, abang tak nak tengok ker apa Nura masak hari ni, ikan cencaru sumbat kesukaan abang," luah Nura dalam hati. "Abang naiklah dulu Nura nak simpan lauk dalam peti ais dulu". Pinta Nura sambil menuju ke dapur. Gugur air mata isterinya menyimpan kembali lauk-lauk yang langsung tidak dijamah suami tercinta kecil hatinya sedih perasaannya. Nura ambil dua keping roti sapu jem dan makan untuk alas perut kerana dia sememangnya lapar, tapi selera makannya terbunuh dengan situasi itu. Nura menghirup milo panas sedalam-dalamnya dan akhirnya masuk bilik air gosok gigi dan terus menuju ke bilik tidur. Sekali lagi terguris hati seorang isteri apabila melihatkan suaminya telah terlelap." Sampai hati abang tidur dulu tanpa ucapkan selamat malam tanpa kucupan mesra, tanpa belaian dan tanpa kata-kata kasih abang pada Nura", bisikhati kecilnya. Aargghh rindunya Nura pada abang. " Nura rindu nak peluk abang, Nura nak kucup abang, Nura rindu abang". Selesai solat subuh Nura panjatkan doa semoga dia sentiasa beroleh bahagia, dipanjangkan jodohnya dengan Hilmi tercinta, diberi kesihatan yang baik dan paling panjang dan kusyuk dia berdoa semoga Allah berikan kekuatan untuk menempuh segala badai. Selesai menjalankan amanat itu, Nurakejutkan Hilmi, manakala dia bingkas menuju ke dapur menyediakan sarapan buat suami tersayang. Nura keluarkan ayam dan sayur dan mula menumis bawang untuk menggoreng mee. "Assalamualaikum", sapa Hilmi yang sudah siap berpakaian untuk ke pejabat. "Waalaikumsalam, sayang". Nura cuba bermanja sambil menambah, "abang nak kopi atau teh?" Nura tetap kecewa apabila Hilmi hanya meminta air sejuksahaja, dia ada 'presentation' dan hendak cepat, mee goreng pun hanya dijamah sekadar menjaga hati Nura dan tergesa-gesa keluar dari rumah. Nura menghantar pemergian suami hingga ke muka pintu "Abang, Nura belum cium tangan abang, abang belum kucup dahi Nura", kata Nura selepas kereta itum eluncur pergi.


Arrghh rindunya Nura pada abang. "Mi, semalam pukul berapa kau balik?" tanya Zikri."Dekat pukul 2.00 pagi". Jawab Hilmi acuh tak acuh. "Wow dasyat kau, kalah kami yang bujang ni, woi semalam malam Jumaat ler,kesian bini kau". Zikri bergurau nakal."Apa nak buat, lepas aku siapkan plan tu, aku ikut Saiful dan Nazim pergi makan dan borak-borak, sedar-sedar dah pukul 2.00", aku balik pun bini aku dah tidur. "Balas Hilmi."Sorrylah aku tanya, sejak akhir-akhir kau sengaja jer cari alasan balik lewat, hujung minggu pun kau sibuk ajak member lain pergi fishing, kau ada masalah dengan Nura ke?". Zikri cuba bertanya sahabat yang cukup dikenali sejak dari sekolah menengah, sampai ke universiti malah sekarang bekerja sebumbung."Entahlah Zek, aku tak tahu kenapa sejak akhir-akhir aku rasa malas nakbalik rumah, bukan aku bencikan Nura, kami tak bergaduh tapi entahlah". terang Hilmi. "Well, aku rasa aku perlu dengar penjelasan lebar kau, aku nak dengarsemuanya, tapi bukan sekarang. Lepas kerja jom kita keluar ok?". UsulZikri."Ok." Ringkas jawapan Hilmi sambil menyambung kembali merenung plan bangunan yang sedang direkanya.

Nura membuka kembali album kenangan itu. Tersenyum dia bila melihatkan saat manis dia diijab kabulkan dengan Hilmi. Majlis ringkas, hanya dihadiri sanak saudara dan rakan terdekat. Maklumlah yatim piatu, kenduri ini pun mujur sangat kakak sulungnya sudi mengendalikan. Saat-saat sebegini Nura teringat kembali alangkah indahnya sekiranya ibunya masihada, akan diluahkan segalanya pada ibu tetapi sekarang, dia tidak punya sesiapa. Nura menangis sepuas hatinya. 5 tahun menjadi suri Hilmi, bukan satu tempoh yang pendek. Nura bahagia sangat dengan Hilmi, cuma sejak akhir-akhir ini kebahagiaan itu makin menjauh. Nura sedar perubahan itu,dan dia tidak salahkan Hilmi. Makin laju air matanya mengalir."Abang sanggup menerima Nura, abang tidak menyesal?". tanya Nura 5 tahunyang lepas."Abang cintakan Nura setulus hati abang, abang sanggup dan Insya-Allahabang akan bahagiakan Nura dan akan abang tumpahkan sepenuh kasih saying buat Nura,". Janji Hilmi."Walaupun kita tidak berpeluang menimang zuriat sendiri?". Tanya Nuralagi."Syyy...doktor pun manusia macam kita, yang menentukan Allah, Insya-Allah abang yakin sangat kita akan ada zuriat sendiri", Hilmi meyakinkan Nura.Nura masih ingat saat itu, apabila dia menerangkan pada Hilmi dia mungkin tidak boleh mengandung kerana sebahagian rahimnya telah dibuang kerana adake tumbuhan. Harapan untuk mengandung hanya 10-20 peratus sahaja. Tapi Hilmi yakin Nura mampu memberikannya zuriat. Tapi, itu suatu masa dahulu,selepas 5 tahun, Nura tidak salahkan Hilmi sekiranya dia sudah mengalah dan terkilan kerana Nura masih belum mampu memberikannya zuriat. Walaupun Nura sudah selesai menjalani pembedahan untuk membetulkan kembali kedudukan rahimnya dan mencuba pelbagai kaedah moden dan tradisional.Arrghh rindunya Nura pada abang.

"Aku tak tahu macam mana aku nak luahkan Zek, sebenarnya aku tidak salahkan Nura, dia tidak minta semuanya berlaku, isteri mana yang tidak mahu mengandungkan anak dari benih suaminya yang halal, tapi..." ayat Hilmi terhenti disitu."Tetapi kenapa? Kau dah bosan? Kau dah give up? Celah Zikri."Bukan macam tu, aku kesian dengan dia sebenarnya, duduk rumah saja,sunyi, tapi sejak akhir-akhir ini perasaan aku jadi tak tentu arah, akurasa simpati pada dia, tetapi kadang-kadang perasaan aku bertukarsebaliknya", terang Hilmi."Maksudnya kau menyesal dan menyalahkan dia? tingkas Zikri."Entahlah Zek, aku tak kata aku menyesal, sebab aku yang pilih dia, akutahu perkara ni akan berlaku, cuma mungkin aku terlalu berharap, danakhirnya aku kecewa sendiri. Dan aku tidak mahu menyalahkan Nura sebabitulah aku cuba mengelakkan kebosanan ini, dan elakkan bersama-samanyamacam dulu kerana aku akan simpati aku pada dia akan bertukar menjadiperbalahan " Jelas Hilmi."Dan kau puas hati dengan melarikan diri dari dia? kata Zikri tidakberpuas hati dan menambah, "apa kata korang ambil saja anak angkat?""Anak angkat tak sama dengan zuriat sendiri Zek, kau tak faham. Akuharapkan zuriat sendiri dan dalam masa yang sama aku tahu dia tak mampu,ibu dan kakak-kakak aku pun dah bising, mereka suruh aku kawin lagi, tapiaku tak sanggup melukakan hati dia Zek. Aku tak sanggup". Ujar Hilmi.


Nura masih menanti, selalunya hujung minggu mereka akan terisi denganpergi berjalan-jalan, membeli belah, atau setidak-tidaknya mengunjungirumah saudara mara atau menjenguk orang tua Hilmi dikampung. Kini dahhampir 5 bulan mereka tidak menjenguk mertua dia. Dia sayangkan mertua daniparnya yang lain macam saudara sendiri. Dia tidak punya ibu, maka denganitu seluruh kasih sayang seorang anak dicurahkan kepada kedua mertuanya.Sebolehnya setiap kali menjenguk mertua atau kakak-kakak iparnya dia akanbawakan buah tangan untuk mereka, biasanya dia akan menjahit baju untukmereka, itulah yang selalu dibuat untuk menggembirakan hati mertuanya,maklumlah dia punya masa yang cukup banyak untuk menjahit. Selalunya jugadia akan buatkan kek atau biskut untuk dibawa pulang ke kampung suamitersayangnya. Dan mereka akan gembira sekali untuk pulang ke kampung, tapikini...aarghh rindunya Nura pada abang.Nura tahu Hilmi pergi memancing sebab dia bawa bersama segala peralatanmemancing, dan hari ini sekali lagi Nura menjadi penghuni setia rumah inibersama setianya kasihnya kepada Hilmi. Nura masih tidak menaruh syak padaHilmi, dia masih cuba memasak sesuatu yang istemewa untuk Hilmi bila diapulang malam nanti, tapi Nura takut dia kecewa lagi. Arghh tak apalah,demi suami tercinta.Aaarggh Rindunya Nura pada abang.


"So you dah tahu i dah kawin, tapi you masih sudi berkawan dengan Ikenapa? Adakah kerana simapti atau ikhlas?" tanya Hilmi pada Zati yangdikenali dua minggu lepas semasa mengikut teman-teman pergi memancing.Sejak itu Zati menjadi teman makan tengaharinya, malah kadang teman makanmalamnya."I ikhlas Hilmi, dan I tak kisah kalau jadi yang kedua, I dah mulasayangkan you". Zati berterus terang. Lega hati Hilmi, tapi Nura?


"Abang Nura tak berapa sihatlah bang rasa macam nak demam saja," adu Nurapagi tu, sebelum Hilmi ke pejabat."Ye ker? Ambil duit ni, nanti Nura call teksi dan pergilah klinik ye,abang tak boleh hantar Nura ni." jawapan Hilmi yang betul-betul membuatkanNura mengalirkan air mata. Tidak seperti dulu-dulu, kalau Nura sakit demamHilmi sanggup mengambil cuti, bersama-sama menemani Nura. Arrgg rindunyaNura pada abang.Disebabkan Nura terlalu sedih dan kecewa, dia mengambil keputusan tidakmahu ke klinik selepas makan dua bijik panadol, dia terus berbaring.Sehingga ke petang, badan dia semakin panas dan kadang terasa amat sejuk,kepalanya berdenyut-denyut. Nura menangis lagi.Malam tu, seperti biasa Hilmi pulang lewat setelah menemani Zati ke majlisharijadi kawannya. Nura masih setia menunggu dan dia rasa kali ini diaingin luahkan segala perasaan rindu dan sayangnya pada Hilmi. Tak sangguplagi dia menanggung rindu yang amat sarat ini, rindu pada manusia yang adadidepan mata setiap hari. Aargh rindunya Nura pada abang.Apabila Hilmi selesai mandi dan tukar pakaian, Nura bersedia untuk membukamulut, ingin diluahkan segalanya rasa rindu itu, dia rasa sakit demam yangdia tanggung sekarang ini akibat dari memendam rasa rindu yang amat sarat."Abang, Nura nak cakap sikit boleh?" Nura memohon keizinan sepertikelazimannya."Nura, dah lewat sangat esok sajalah, abang letih," bantah Hilmi."Tapi esok pun abang sibuk jugak, abang tak ada masa, dan abang akan baliklambat, Nura tak berpeluang abang". ujar Nura dengan lembut."Eh..dah pandai menjawab,"perli Hilmi.Meleleh air mata Nura, dan Hilmi rasa bersalah dan bertanya apa yang Nuranak bincangkan."Kenapa abang terlalu dingin dengan Nura sejak akhir-akhir ni? Tanya Nura."Nura, abang sibuk kerja cari duit, dengan duit tu, dapatlah kita bayarduit rumah, duit kereta, belanja rumah dan sebagainya faham?" Hilmiberalasan.Nura agak terkejut, selama ini Hilmi tak pernah bercakap kasar dengan dia,dan dia terus bertanya,"dulu Abang tak macam ni, masih ada masa untuk Nura, tapi sekarang?" UjarNura."Sudahlah Nura abang dah bosan, pening, jangan tambahkan perkara yangmenyesakkan dada", bantah Hilmi lagi."Sampai hati abang, abaikan Nura, Nura sedar siapa Nura, Nura tak mampuberikan zuriat untuk abang dan abang bosan kerana rumah kita kosong, tiadasuara tangis anak-anak bukan? Dan Nura terus bercakap dengan sedu sedan."Sudahlah Nura abang dah bosan, jangan cakap pasal tu lagi abang tak suka.Bosan betul..."Pagi tu, Hilmi keluar rumah tanpa sarapan, tanpa bertemu Nura dan tanpasuara pun. Nura makin rindu pada suaminya, demamnya pula kian menjadi-jadi. Malam tu Hilmi terus tidak pulang ke rumah, Nura menjadi risau, telefon bimbit dimatikan, Nura risau, dia tahu dia bersalah, akan dia memohon ampun dan maaf dari Hilmi bila dia kembali. Nura masih menanti, namun hanya hari ketiga baru Hilmi muncul dan Nura terus memohon ampun dan maaf dan hulurkan tangan tetapi Hilmi hanya hulurkan acuh tak acuh sahaja. Nura kecil hati dan meminta Hilmi pulang malam nanti kerana dia ingin makan bersama Hilmi. Hilmi sekadar mengangguk.Tetapi malam tu Nura kecewa lagi. Hilmi pulang lewat malam. demam Nurapulak makin teruk, dan esoknya tanpa ditemani Hilmi dia ke klinik, sebab sudah tidak tahan lagi.


Abang pulanglah abang, pulanglah Nura ingin beritahu perkhabaran ini,pulang abang, doa Nura. Nura kecewa tapi masih menanti, bila masuk hari ketiga dia sudah tidak sabar lagi, dia menelefon ke pejabat. Dan telefonitu disambut oleh Zikri."Syukurlah Nura kau telefon aku, ada perkara aku nak cakap ni, boleh aku jumpa kau? tanya Zikri"Eh tak bolehlah aku ni kan isteri orang, mana boleh jumpa kau tanpa izin suami aku, berdosa tau", tolak Nura.Pilunya hati Zikri mendengar pengakuan Nura itu. Setianya kau perempuan,bisik hatinya."Oklah kalau macam tu, aku pergi rumah kau, aku pergi dengan mak aku boleh?" pinta Zikri"Ok, kalau macam tu tak apalah, aku pun dah lama tak jumpa mak kau, last sekali masa konvo kita 6 tahun lepas kan ?" setuju Nura.

"Eh kenapa pucat semacam ni? tegur Mak Siti. Nura hanya tersenyum penuh makna, dan membisik, "Allah makbulkan doa saya mak cik". Pilu hati Mak Siti dan betapa dia sedar betapa Allah itu Maha Mengetahui apa yang Dia lakukan. Segera Mak Siti mendapat Zikri di ruang tamu dan khabarkan berita itu. Zikri serba salah."Nura, aku anggap kau macam saudara aku, aku tak tahu macam mana nak mulakan, aku harap kau tabah dan tenang, sebenarnya Hilmi dalam proses untuk berkahwin lagi satu, dan aku sayangkan korang macam saudara sendiri,dan aku tak sanggup rumah tangga korang musnah macam ni, kau tanyalah dengan Hilmi dan bincanglah, cubalah selamatkan rumah tangga korang."terang Zikri.Nura menangis semahunya dibahu Mak Siti, rasa hampir luruh jantung mendengarkan penjelasan itu. Patutlah selalu tidak balik rumah. Berita gembira yang diterima pagi tadi, sudah tidak bermakna. Nura menantikan Hilmi sehingga ke pagi, namun dia masih gagal.Dua hari kemudian Hilmi pulang dan sibuk mengambil beberapa pakaian penting, dan masa ini Nura bertekad untuk bertanya."Ya betul apa yang Nura dengar tu, dan kami akan langsungkan jugak, dan abang takkan lepaskan Nura, itu janji abang, mak ayah pun dah tahu dan mereka tak kisah asalkan abang tidak lepaskan Nura, kerana mereka juga sayangkan Nura, dan Nura kena faham abang inginkan zuriat sendiri, walau apa pun persiapan sedang dibuat, abang janji takkan abaikan Nura." Janji Hilmi.Nura sayu mendengar, dan bagaikan kelu lidahnya untuk berkata-kata. Dan segala perkhabaran gembira itu terbunuh menjadi khabar duka. Nura terlalu kecewa.

Hilmi masih menanti diluar, rasa amat bersalah bersarang dikepala, sejak dihubungi Zikri, dia bergegas ke hospital apabila dimaklumkan Nura pengsan dan mengalami pendarahan. Doktor dan jururawat keluar masuk. Dia masih resah."Insya-Allah En. Hilmi, dua-dua selamat". terang doktor pada Hilmi."Dua-dua apa maksud doktor? tanya Hilmi"Dua-dua ibu dan baby dalam kandungan tu, tapi dia kena banyak berehat kerana rahimnya tidak begitu kukuh, saya takut banyak bergerak akan menyebabkan berlaku keguguran, tapi kami dah mulakan injection untuk kuatkan paru-paru baby dan jahitkan rahim dia dan bersedia untuk early delivery dalam kes macam ni," terang doktor."Ya Allah Nura mengandung, Ya Allah berdosanya aku pada Nura, kesal Hilmi. Malu rasanya untuk menatap muka Nura."Kenapa Nura tak bagi tahu abang yang Nura mengandung? kesal Hilmi."Nura memang nak bagitau abang tapi, bila abang cakap abang sudah bertunang dan akan berkahwin dengan perempuan lain, Nura tak sampai hati bang,Nura tak sanggup abang malu dan keluarga abang malu." Jelas Nura."Nura sebenarnya, abang belum bertunang dengan budak tu, abang Cuma sekadar berkawan sahaja. Belum pernah abang bincangkan soal kawin lagi,dan abang tak sanggup nak teruskan hubungan tu lagi kerana abang akan jadi ayah tidak lama lagi." janji Hilmi.Kesal kerana mengabaikan Nura yang mengandung itu, membuatkan Nura risau dan akhirnya pitam dihalaman rumah, mujurlah ada jiran nampak dan membawa ke hopital, dan mujur jugak Nura pengsan dihalaman, dapat dilihat orang.

"Mama kenapa mama buat tu, biarlah mak yang buat," marah Hilmi bila melihatkan Nura cuba menyapu lantai. Sejak keluar hospital hari tu, mertua dia meminta supaya Nura tinggal saja dirumah sehingga bersalin kerana dia memang tidak dibenarkan doktor melakukan sebarang kerja, bimbang keguguran kerana rahimnya tidak kuat."Ala Papa ni, biarlah mama buat sikit sajalah."balas Nura. Itulah panggilan manja mereka sekarang ni.Dengan pengawasan rapi doktor, yang setiap dua tiga sekali akan melakukanpemeriksaan, dan bila usia kandungan mencecah 6 bulan, doktor mengarah kansupaya Nura hanya berehat di hospital, supaya senang mengawasi Nura dan andainya apa-apa berlaku Nura akan terus dibedah untuk menyelamatkan nyawanya dan bayi yang dikandung. Setiap hari Nura akan dilawati oleh Hilmi. Nura amat bahagia, ternyata bayi yang dikandung membawa sinar, amat berharga kehadiran dia nanti, sebab itulah Nura sanggup tinggal di hospital, sanggup menelan berjenis ubat, sanggup disuntik apa saja semuanya demi bayi itu.Kandungan sudah di penghujung 7 bulan, Nura amat bahagia merasakan gerakan-gerakan manja bayi yang dikandungnya. Setaip tendangan bayi dirasakan amat membahagiakan. Doktor makin teliti menjaga Nura, kerana bimbang berlaku pertumpahan darah, dan akhirnya apa yang dibimbangi para doktor menjadi nyata apabila Nura mengalami pertumpahan darah yang serius,lantas terus dia ditolak ke dalam bilik bedah dalam masa beberapa minit sahaja. Hilmi tiba bersama ibu dan ayahnya, dia panik sekali, namun cuba ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Hampir 1 jam berlalu, apakah khabarnya Nura di dalam sana . Hilmi makin risau, setengah jam kemudian doktor keluar.Hilmi meluru "doktor bagaimana isteri saya ?", Hilmi terus bertanya."Sabar, kami telah cuba sedaya upaya, tahniah anak encik selamat, encik dapat anak perempuan, seberat 2.1 kilogram, dan kini kami cuba sedaya upaya untuk selamatkan Puan Nura Ain." terang doktor."Apa maksud doktor? Tanya Hilmi yang sudah tidak sabar."Begini, dia kehilangan banyak darah, kami cuba sedaya upaya menggantikan darahnya yang keluar itu, dan masih berusaha, namun rahimnya terusberdarah dan kami mohon kebenaran untuk membuang terus rahimnya demi menyelamatkan nyawanya." jelas doktor."Buatlah doktor, saya izinkan asalkan isteri saya selamat."

"Ermmm...lekanya dia sampai terlena." tegur Hilmi sambil membelai danmengusap kepala Nur Syuhadah yang terlena akibat kenyang selepas menyusu dengan Nura. Nura hanya tersenyum. Hari ni genap seminggu usia Syuhadah.Nura Ain masih lemah akibat kehilangan banyak darah. Namun dikuatkan semangat demi Nur Syuhadah buah hatinya. Dia mencium sepenuh kasih saying pipi comel anaknya itu. Dia membelai sayu wajah comel itu. Entah kenapa dia rasa seperti terlalu sayu hari itu, hatinya terlalu sepi, semalam diamimpikan arwah ibunya, datang menjenguk dia dan Syuhadah, tanpa suara,ibunya hanya tersenyum. Dan akhirnya berlalu begitu sahaja. Hari ini Nura menjadi seorang perindu, dia rindukan ibunya, dan diceritakan perkara itupada Hilmi."Mungkin mak Nura datang tengok cucu dia, dan dia amat gembira". Pujuk Hilmi menenangkan Nura."Abang...tolong Nura bang!!" laung Nura dari bilik air."Ya Allah Nura kenapa ni? Hilmi ketakutan. "Mak...tolongmak...makkkkkkkkkkk" Hilmi menjerit memanggil emaknya didapur."Cepat, bawak pergi hospital, cepat Hilmi" perintah Mak Zaharah.


"Maaf dia tidak dapat kami selamatkan, terlalu banyak darah yang keluar,dan kami tak sempat berbuat apa-apa, dia terlalu lemah dan akhirnya dia 'dijemputNya", terang doktor. Terduduk Hilmi mendengarkan hal itu.Jenazah selamat dikebumikan. Syuhadah seakan mengerti yang dia sudah tidak akan menikmati titisan-titisan susu Nura Ain lagi. Syuhadah menangis seolah-olah ingin memberitahu dunia yang dia perlukan seorang ibu, seorang ibu yang bersusah payah, bersabung nyawa demi untuk melihat kelahirannya.Demi membahagiakan papanya, demi membahagiakan neneknya. Syuhadah terus menangis seolah-olah tidak rela dia dipisahkan dengan ibunya hanyabersamanya untuk sekejap cuma. Semua yang hadir kelihatan mengesat mata,tidak sanggup mendengar tangisan bayi kecil itu. Semua terpaku danterharu, Hilmi mendukung Syuhadah dan memujuk bayi kecil itu, akhirnya diaterlelap didakapan papanya.

Abang yang Nura rindui,Abang maafkan Nura kerana selama ini tidak mampu menjadi isteri yang terbaik buat abang. Saat abang membaca surat ini, mungkin Nura sudah jauh meninggalkan abang, Nura tak harapkan Nura akan selamat melahirkan anak ini, tapi Nura harap bayi akan selamat walau apa yang terjadi pada Nura.Itu harapan Nura bang. Nura masih ingat, rumah tangga kita hampir runtuh kerana Nura tidak mampu memberikan zuriat buat abang, tapi bang, kali ni doa Nura dimakbulkan, dan untuk itu, biarlah Nura menanggung segala kepayahan demi zuriat ini bang.Saat Nura menulis surat ini, Nura masih lagi menjadi penghuni setia katil hospital ini. Baby kita makin nakal bergerak bang, tapi Nura bahagia merasa tiap tendangan dia abang, Nura bahagia, cukuplah saat manis ini Nura dan dia. Nura rasakan setiap pergerakannya amat bermakna, dana ndainya ditakdirkan Nura hanya ditakdirkan untuk bahagia bersama dia hanya dalam kandungan sahaja Nura redha bang. siapalah Nura untuk menolak ketentuanNya. Nura tak mampu abang.Cukup bersyukur kerana sekurang-kurangnya Allah makbulkan doa Nura untukmengandungkan zuriat dari benih abang yang Nura cintai dan kasihiselamanya. Nura redha sekiranya selepas ini walau apa terjadi, Nura redha,kerana Allah telah memberikan Nura sesuatu yang cukup istemewa, danandainya maut memisahkan kita Nura harap abang redha sebagaimana Nura redha. Syukurlah sekurang-kurang Allah berikan nikmat kepada Nura untuk merasai nikmatnya menjadi seorang ibu walau cuma seketika. Andai apa yang Nura takutkan terjadi, dan bayi ini dapat diselamatkan Nura harap abang akan jaganya dengan penuh kasih sayang. Nura harap abang jangan biarkan hidupnya tanpa seorang ibu. Cuma satu Nura harapkan dia akan mendapat seorang ibu yang mampu menjaga seorang anak yatim denganbaik dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Seumur hayat Nura, Nura takpernah meminta sesuatu dari abang, dan kini inilah permintaan Nura,janjilah anak ini akan mendapat seorang ibu yang penyayang.Abang yang Nura rindui...Dulu sewaktu rumah tangga kita dilandai badai, Nura ingin sangat ucapkan kata-kata ini pada abang, tapi Nura tak berkesempatan, dan walaupun kini Nura tiada lagi, tapi Nura nak abang tahu yang...Nura rindukan abang...... Nura rindu sangat dengan abang..... rindu bang... rindu sangat.... Sekian, Ikhlas dari nurani isterimu Nura Ain Bt. Abdullah. Hilmi melipat kembali surat itu, yang telah dibaca berulang kali dan kini dia amat rindukan Nura Ain...dan kini barulah dia sedar betapa berharga sebuah kerinduan itu.....Nura....abang juga rindukanmu sayang.. bisik hati Hilmi."
Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna”. (Surah Zumar: 9)"

Tuesday, November 25, 2008

Sifat Manusia

Manusia Tidak Pernah Menghargai Apa yang dimilikinya, sehingga Allah menarik apa yang Allah pinjamkan kepada hambanya dan ianya mulai terasa kehilangan apa yang Allah pernah pinjamkan kepada hambaNya. Itu Doank

Saturday, November 8, 2008

Lawak Kedai Kopi - Forumer TKO

I read this in TKO Forum.. n vewy funny la.. siyes.. hahaha.. i donno the name of the story teller..


"Semalam aku ke kedai kopi bersama sama rakan ku yang seorang pucuk pimpinan PAS negeri yang aku diami.

Di kedai kopi (restoran) tersebut kami duduk semeja dengan beberapa pakcik (hardcore UMNO).

Dalam duk sembang isu tempatan , berita Bernama di TV menayangkan Demo Bantahan Cadangan (suggestion) MB Selangor tentang UITM. Beberapa student diteruramah.

Antara isi teruramah

Bla bla bla , dam dim dam , bla bla bla , dum dim dem , UITM benteng terakhir melayu . Bla bla bla , MRSM , Biasiswa dan bla bla non bumi sudah boleh masuk.

Pengkhianat Bangsa , bla bla

*Dalam hati aku teringat KJ kata orang berdemo ni beruk jalanan.

Anyhow nak jadi cerita one of the pakcik tu kata "tengok tu baru memerintah negeri dah mengkhianat negara, Camni nak jadi pemerintah , habis melayu tergadai"

Aku terdiam , aku lihat muka member aku , dia angguk (bagi signal) , so aku angguk balik.

Aku tanya pakcik tu , "apa maksud benteng terakhir"

Dia jawab " tu la ko ni tak ikut perkembangan semasa , benteng terakhir yakni UITM tulah yang tinggal utk melayu"

Aku tanya balik " habis mana pi benteng benteng lain"

Member aku mencelah " la ko ni "bengap" betul , benteng lain semua dah pecah cam bebudak UITM tu kata , semua gara gara BN , Kan BN pemerintah Malaysia sejak 50 tahun dahulu"

Semua terdiam.

Aku senyum , member aku senyum , kami dua saling angguk mengangguk.

P/s - nasihat aku kat adik adik aku kat UITM , depa bagi duit suruh demo , ambil aja , abang sebagai pembayar cukai , redha duit kami tersebut utk adik adik. Bukan apa kami faham klu adik adik tak ikut arahan mereka , susah nanti. Cuma time klu dah boleh mengundi , undilah ikut akal."

From TKO

Friday, November 7, 2008

Kisah Seorang Istri.. Untuk Renungan Bersama

Untuk dijadikan ikhtibar kepada semua.
Kami mendirikan rumahtangga dua tahun yang lalu. Sehingga kini kami belum dikurniakan cahaya mata. Isteriku belum bersedia menerima kehadiran cahaya mata kami. Alasannya kami perlu enjoy dulu sebelum kehadiran orang ketiga (anak).

Dalam pada itu, isteriku mempunyai hobi bagi mengisi masa lapang tersendiri. Dia suka melayari internet terutamanya ketika ketiadaan aku di rumah. Disamping itu dia juga suka bermain chatting. Kekadang rasa cemburu menyelinap juga di hatiku.

Pada satu waktu (malam) ketika isteriku sedang berchatting aku mencuri pandang ke arah monitor dan mengingati nickname yang digunakannya. Kemudian aku memberitahu yang aku ingin keluar berjumpa teman sebentar. Padahal aku pergi ke cc berhampiran rumah kami.Di sana aku cuba mendapatkan isteriku melalui channel mamak. Aku merahsiakan identitiku yang sebenar. Aku berjaya mendapatkannnya. Kami bertukar-tukar email.

Semenjak daripada itu kami berinteraksi melalui email dengan menggunakan identiti palsu. Hampir empat bulan hubungan kami berinteraksi melalui email. Foto yang ku kirimkan melalui email juga bukanlah foto asalku. Aku menggunakan foto temanku. Sebaliknya foto yang ku terima daripada isteriku adalah foto asal. Boleh dikatakan tidak kurang daripada tiga kali dalam satu hari kami berinteraksi melalui email.Pada satu hari aku dijemput menghadiri satu seminar tajaan majikan aku di Johor Bharu. Aku memberitahu isteriku bahawa aku akan berada di Johor Bharu untuk selama tiga hari kerana menyertai seminar tersebut. Pada waktu yang sama melalui email aku mengajak isteriku yang juga kekasihku mengadakan temujanji. Dia menerima pelawaanku dengan senang hati.

Segala-galanya telah pun aku aturkan terlebih dahulu. Aku meminta dia menunggu kedatangan ku di sebuah hotel empat bintang di Kuala Lumpur. Melalui temanku secretary, aku meminta temanku menyampaikan pesanan padanya melalui telefon bimbit bahawa ketibaan ku daripada Brunei Darul-Salam agak lewat 5 jam. Temanku menyarankan agar isteriku membantuku membuat tempahan bilik di hotel tersebut. Isteriku bersetuju. Kira-kira pada jam 11.15 malam aku bersama temanku menuju ke hotel tersebut. Seperti yang dirancangkan temanku bertindak sebagai aku dan menemuinya di ruangan legar hotel tersebut. Daripada satu sudut aku memerhatikan gerak-geri mereka. Temanku berjaya memainkan peranan sebagai aku. Perbualan mereka di lobbi hotel seterusnya ke restoran hotel tersebut berlangsung selama kira-kira dua jam.

Dalam pertemuan tersebut, temanku meminta agar isteriku menanti di kamar hotel kerana ada satu tugas yang perlu diselesaikan pada malam itu juga. Isteriku bersetuju. Selesai pertemuan tersebut isteriku dan temanku berpisah. Isteriku menuju ke kamar dan temanku menuju ke arah aku. Selesai tugas oleh temanku dia pun pulang ke rumah. Sekarang tibalah giliran aku memainkan perananku.

Aku memasuki kamar isteriku pada jam 4 pagi. Aku sudah bertawakkal pada waktu itu. Apa akan berlaku, berlakulah. Aku dapati isteriku sedang nyenyak tidur diulit mimpi indah. Tubuhnya dibaluti selimut tebal. Dia tidak menyedari akan kehadiranku waktu itu. Perlahan-lahan aku memadamkan lampu tidur di kamar tersebut. Kini, keadaan kamar tersebut kini gelap gelita. Aku mendekati isteriku dan berbaring di sisi. Alangkah terkilannya aku pada waktu itu apabila aku dapati isteriku berpakaian yang amat menggairahkan.
Dalam kegelapan aku termenung sejenak. Akhirnya penantiannya berakhir apabila dia mendapati kekasihnya berada di sisi. Dengan menggunakan wangian yang sama seperti temanku mungkin dia tidak dapat mengesan bahawa insan disisinya adalah aku. Aku terus memainkan peranan dan mendapat respon yang baik sekali daripada isteriku. Aku tidak mengeluarkan suara sebaliknya aku lebih menumpukan pada tindakan ku. Maka hubungan sulit antara aku dan isteriku berlangsung pada pagi itu. Dia memuji kehebatan aku.

Setelah tamat permainan kami yang berlangsung hampir dua jam.......aku pun menghidupkan lampu. Alangkah terkejut dan terpinga-pinga dia bahawa apa yang berlaku tadi adalah antara aku dan dia. Mulutnya terkunci tak terkata apa. Pucat, menggigil dan sebagainya. Tetapi aku cool. Aku tak cakap banyak sebaliknya aku tidur kerana aku sendiri pun keletihan... Sehingga hari ini aku tidak memberi sebarang komen atas apa yang berlaku. Aku tidak mahu menjelaskan apa-apa. Aku membiarkan keadaan dan peristiwa itu berlalu begitu sahaja. Sesungguhnya dia masih isteriku dan dan aku suami yg malang.

Kesimpulannya. ............jangan sesekali memberani kan diri dlm membuat sesuatu hubungan sulit #######!!!?? ? !!!! dan melayari chatting....... Padah akibatnya... .. kenapa perempuan lebih berani dari lelaki? Apakah itu tandanya kiamat telah hampir akibat ketidakpuashatian hak?
Nauzubillah....

-Kisah Benar dari Seorang Hamba Allah-

POLITIK ACHEH, NAD


Ibnu Hasyim:
Catatan Perjalanan

MOTOSIKAL yang saya tumpangi berhenti depan sebuah warung, tertulis ‘Mie Acheh Istimewa Titi Bobrok’, di Jalan Setia Budi Medan.

“Istimewanya mie Aceh ini buatan sendiri orang Islam, antara campuran tepungnya termasuk rempah dan segala macam.. membuat rasanya lain dari yang lain.” Kata kawan saya itu, sambil turun dari motosikal terus masuk ke kedai itu.

Kedai itu agak maju, 3 kali ganda berbanding 10 tahun lalu waktu itu saya juga menjadi antara peminatnya. “Apakah pengunjung-pengunjungnya hadir kerana simpati kepada perjuangan rakyat Aceh?” Tanya saya.

Hal ini mengingatkan saya kepada pertemuan pagi tadi dengan seorang bekas tentera Republik Indonesia (RI), yang baru-baru ini mendapat hadiah penghargaan kerana jasa perjuangannya kepada negara sejak sebelum merdeka lagi. (RI merdeka pada 1947). Beliau adalah Abdullah Zaman (atau Abdul Rahman) yang lahir pada 22-3-1928, berumur kira-kira 80 tahun, tetapi masih kuat badan dan ingatannya.

“Saya adalah anak buah kepada Tengku Daud Barueh, ulama pejuang pembebasan Negara Aceh. Beliau adalah pemimpin PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Beliau bersama Karto Suwirio dari Jawa Barat dan Kahar Muzakkir dari Sulawesi sama-sama berjuang untuk menegakkan Darul Islam atau Negara Islam di RI sejak belum merdeka lagi.” Kata Bapak Abdullah.

“Dan atas nama perjuangan kemerdekaan, beliau sanggup membantu Seokarno dengan menghadiah sebuah kapal terbang milik rakyat Aceh kepada Seokarno, kerana waktu itu Aceh mempunyai dua buah kapal terbang. Sukarno berjanji akan memberi kebebasan kepada Aceh untuk menegakkan Negara Islam sesudah merdeka.”

“… Bermakna Aceh mempunyai kekuatan yang kuat di saat perjuangan kemerdekaan Indonesia masih tiada kekuatan peralatan.. Bagai mana boleh jadi begitu?” Sampuk saya.

“Pertama kerana dasar Islam itu sendiri bisa melahirkan mujahid-mujahid tulin… hingga ada yang bergabung di bawah MASYUMI atau Majlis Syura Muslimin Indonesia. Kedua kerana rakyat Aceh terdiri dari ramai pedagang-pedagang. Contohnya wujud Kesatuan Saudagar Muslim di Aceh masa itu yang membantu perjuangan Islam Aceh… Ini yang ramai orang tidak tahu…” Jelas Bapak Abdullah lagi.

“Terngiang-ngiang di telinga aku pesan Tengku Daud Barueh kepada kami anak-anak buah perjuangannya dulu.. ‘Perjuangan kita hari ini adalah jambatan emas buat anak cucu kita akan datang.’ Aku ingat kata-kata beliau itu sampai sekarang!”

Tetapi dengan rasa sedih dan pilu Bapak Abdullah berkata lagi, “Tetapi selepas merdeka, Aceh cuma diletakkan di bawah Kecamatan Medan atau Sumatera Utara. Untuk dapatkan hak Negara Islam perlu dapat kelulusan dari Medan. Suekarno lepas tangan. Begitulah… perjuangan Islam yang besar dan luas telah di’kecil’kan oleh nasionalis Suekarno. Maka perjuangan terpaksa diteruskan, walaupun masih dalam kelompok sendiri yang kononnya sudah merdeka. Jambatan Emas harapan rakyat Aceh hanya jadi Titi Bobrok (jambatan reput)..”

Kawan saya pembawa motosikal yang saya tumpangi ke gerai mei Aceh itu berkata, “Hingga baru beberapa tahun kebelakangan ini selepas malapetaka tsunami, berlaku perjanjian damai antara GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dengan RI… maka pertembungan sudah tiada lagi. Kita singgah ke gerai mei ini tidak lagi diangap sebagai para simpati kepada golongan yang ditindas oleh RI. Tetapi ramainya mungkin cuma kerana sedap dan lazatnya sahaja!.”

Hal ini membuat saya pula merasa sedih dan pilu apabila mengenagkan politik di negara sendiri. Bagaimana pula kalau Pakatan Rakyat berjaya memerintah Malaysia, apakah PAS atau golongan pejuang-pejuang Islam akan menerima nasib seperti Tengku Daud Barueh tersebut??

Demikian catatan santai untuk kali ini… Akan datang catatan perjalanan ke Aceh pula. Wallahu ‘aklam.

Ibnu Hasyim, TKO
Medan Indonesia 2008.

Monday, November 3, 2008

KIM TAE HEE (^o^)V


Kim Tae Hee (born March 29, 1980) is a South Korean actress from Ulsan. Kim, who received a bachelor degree in fashion designing at the Seoul National University, rose to stardom via her portrayal of the evil stepsister in the popular SBS TV series Stairway to Heaven. Her recent TV projects include the supernatural KBS series Forbidden Love and the SBS campus romance Love Story in Harvard. Both series were successful. For her performance in Forbidden Love, Kim was honored with the Best Female Newcomer award. Her younger brother is Lee Wan, who is quietly making a name for himself as well in the entertainment industry. She is well known for being beautiful and intelligent for having studied at the most prestigious university in Korea.


Profile

 • Date of birth29/3/1980
 • Height165cm
 • Weight48kg
 • Blood typeO
 • FamilyParents, sister, brother(Lee Wan)
 • Place of birthUlsan
 • HobbiesWatching films, cross stitching, walking her dog, gymming etc.
 • SpecialityJazz Dance, art, piano
 • Favourite foodSashimi, cold noodles, seafood
 • Favourite actressNicole Kidman
 • Most respected personMother
 • Part of body most happy witheyes and eyebrow
 • EducationUlsan female institute, bachelor degree in fashion designing at the Seoul National University
 • ReligionChristian(Roman Catholic)
 • Civil status: Single

Music Videos

 • Don't Go Away by Park Yong-ha (2004)...
 • Only by The Jun (2003)...
 • Letter by G.O.D. (2002)...
 • Zoy Project...Drama

Film

 • 2007: Ssawoom (Quarrel)/Venus and Mars
 • 2006: The Restless
 • 2002: New Citizen (short film)
 • 2001: Last Present (short appearance)

Awards

 • 2007 Daejong Film Awards: Overseas Popularity Award-Female (The Restless)
 • 2007 Paeksang Arts Awards: Movie section Popularity Award-Actress (The Restless)
 • 2005 Paeksang Arts Awards: TV section Popularity Award (Love Story in Harvard)
 • 2004 SBS: Highest Popularity Award for actress (Love Story in Harvard)
 • 2004 SBS: 10 Stars Award
 • 2004 KBS: New Actress Award (Forbidden Love)
 • 2003 SBS: New Star Award (Screen & Stairway to Heaven)


Sunday, November 2, 2008

Optimus Prime VS AMMAR FUNNA

Gadis Itu


Seorang gadis itu ...

yang lembut fitrah tercipta,halus kulit, manis tuturnya,lentur hati... telus wajahnya,setelus rasa membisik di jiwa, di matanya cahaya, dalamnya ada air, sehangat cinta, sejernih suka,sedalam duka, ceritera hidupnya...

Seorang gadis itu ...
hatinya penuh manja, penuh cinta, sayang semuanya, cinta untuk diberi... cinta untuk dirasa ... namun manjanya bukan untuk semua, bukan lemah, atau kelemahan dunia... ia bisa kuat, bisa jadi tabah, bisa ampuh menyokong pahlawan-pahlawan dunia... begitu unik tercipta, lembutnya bukan lemah, tabahnya tak perlu pada jasad yang gagah...

Seorang gadis itu...
teman yang setia, buat Adam dialah Hawa, tetap di sini... dari indahnya jannah, hatta ke medan dunia, hingga kembali mengecap ni'matNya ...

Seorang gadis itu ...
bisa seteguh Khadijah, yang suci hatinya, tabah & tenang sikapnya, teman ar-Rasul, pengubat duka & laranya ...
bijaksana ia, menyimpan ílmu, si teman bicara, dialah Áishah, penyeri taman Rasulullah,
dialah Hafsah, penyimpan mashaf pertama kalamullah ...

Seorang gadis itu ...
bisa setabah Maryam, meski dicaci meski dikeji, itu hanya cerca manusia, namun sucinya ALLah memuji ... seperti Fatimah kudusnya, meniti hidup seadanya, puteri Rasulullah... kesayangan ayahanda, suaminya si panglima agama, di belakangnya dialah pelita, cahaya penerang segenap rumahnya, ummi tersayang cucunda Baginda...
bisa dia segagah Nailah, dengan dua tangan tegar melindung khalifah, meski akhirnya bermandi darah, meski akhirnya khalifah rebah, syaheed menyahut panggilan Allah ...

Seorang gadis itu ...
perlu ada yang membela, agar ia terdidik jiwa, agar ia terpelihara ... dengan kenal Rabbnya, dengan cinta Rasulnya... dengan yakin Deennya, dengan teguh áqidahnya, dengan utuh cinta yang terutama, Allah jua RasulNya, dalam ketaatan penuh setia... pemelihara maruah dirinya, agama, keluarga & ummahnya ...

Seorang gadis itu ...
melenturnya perlu kasih sayang, membentuknya perlu kebijaksanaan, kesabaran dan kemaafan, keyakinan & penghargaan, tanpa jemu & tanpa bosan, memimpin tangan, menunjuk jalan ...

Seorang gadis itu ...
yang hidup di alaf ini,
gadis akhir zaman, era hidup perlu berdikari... dirinya terancam dek fitnah, sucinya perlu tabah, cintanya tak boleh berubah, tak bisa terpadam dek helah, dek keliru fikir jiwanya, kerana dihambur ucapkata nista, hanya kerana dunia memperdaya ...

Kerna seorang gadis itu,
yang hidup di zaman ini ... perlu teguh kakinya, mantap iman mengunci jiwanya, dari lemah & kalah, dalam pertarungan yang lama ... dari rebah & salah, dalam perjalanan mengenali Tuhannya, dalam perjuangan menggapai cinta, ni'mat hakiki seorang hamba, dari Tuhan yang menciptakan, dari Tuhan yang mengurniakan,

Seorang gadis itu ...
anugerah istimewa kepada dunia!

Seorang gadis itu ...
tinggallah di dunia, sebagai ábidah, daíyah & mujahidah, pejuang ummah ... anak ummi & abah,muslimah yang solehah ... kelak jadi ibu, membentuk anak-anak ummah, rumahnya taman ilmu, taman budi & ma'rifatullah ...

seorang gadis itu ...
moga akan pulang, dalam cinta & dalam sayang, redha dalam keredhaan, Allah yang menentukan ...
seorang gadis itu dalam kebahagiaan!

Moga ar-Rahman melindungi, merahmati dan merestui,
perjalanan seorang gadis itu ...menuju cintaNYA yang ABADI!

Forumer TKO

Wednesday, October 29, 2008

David Beckham Yahudi

keyahudian David Beckham

David Beckham atau nama sebenarnya David Robert Joseph Beckham ialah bintang bola sepak no 1 dunia. Beliau sebenarnya berketurunan Yahudi di sebelah datuknya. Beliau dilahirkan di Essex, iaitu daerah penempatan Yahudi terbesar di United Kingdom.

Permulaan karier bola sepak Beckham berputik sejak beliau kanak-kanak lagi iaitu di Ridgeway Park, Chingford. Adalah tidak memeranjatkan jika bintang David Beckham bersinar dalam arena ini kerana kedua-dua ibu bapanya adalah peminat fanatik kelab Manchester United.

Walaupun bukan penganut agama Judais yang taat, Beckham cuba menonjolkan imej keyahudiannya itu di mata dunia.

Anak David Beckham yang pertama telah dinamakan dengan nama Brooklyn Joseph Beckham. Semua orang mengetahui bahawa Broklyn adalah nama sebuah penempatan terbesar masyarakat Yahudi di New York.

Beckham juga mendedahkan dalam buku autobiografinya dengan mengatakan semasa kecil beliau pernah menghadiri upacara-upacara keagamaan Judais di Synagogue (tempat ibadat Yahudi) dan beberapa upacara perkahwinan saudara sebelah datuknya.
Semasa zaman kanak-kanaknya, beliau juga sering memakai kippah iaitu ketayap kecil yang sering dipakai oleh masyarakat Yahudi Israel..(Gambar) Gaya rambut lelaki Yahudi ini kini ikutan belia seluruh dunia.

Pada April 2008 baru-baru ini, Beckham dan isterinya Posh telah mendaftarkan anak lelaki mereka iaitu Croz yang berusia 3 tahun di Pusat Jagaan Kanak-Kanak di Kuil Yahudi, Los Angeles. Berita ini dilaporkan oleh Nick Parker dalam akhbar The Sun bertarikh 16 April 2008.

TKO<<

Nangroe Acheh Darussalam - NAD


In TKO Forum, I found this article about Acheh.. I don't get who wrote this but I think he is true Muslim and I am agree with him. Here is the article and read it by yourself.


"AKU UCAPKAN SYUKUR DAN TAHNIAH KEPADA KJAAN ACHEH KERANA TELAH DENGAN RASMINYA DPT MELAKSANAKAN HUKUM HUDUD DI ACEH BULAN LEPAS. ITULAH PENGORBANAN RAKYAT ACEH SERAMBI MEKAH ASIA TENGGARA YG SANGGUP BERJIHAD DENGAN DARAH DAN AIR MATA UTK MENEGAKKAN ISLAM DI ACEH. HAMPIR 200,000 RAKYAT ACEH MATI SYAHID MENENTANG KJAAN PUSAT INDONESIA YG ENGGAN MEMBENARKAN RAKYAT ACEH MELAKSANAKAN ISLAM SEPENUHNYA DI ACEH.

ACEH TAK TUNGGU KELULUSAN KJAAN PUSAT UTK LAKSANAKAN HUDUD BERBANDING DENGAN KJAAN PAS KELANTAN YG PENGECUT. BERANIKAH NIK AZIZ MB KELANTAN YG DAH 20 TAHUN JADI MB TU ISTIHAR HUDUD DI KELANTAN MACAM GABENOR ACEH, ASWANDI BEKAS PANGLIMA ANGKATAN TENTERA GAM. ADA BERANI?ATAU ISLAM HANYA DI KAKI?

SANGGUPKAH RAKYAT KELANTAN BERJIHAD DAN MATI SYAHID UTK MEMASTIKAN HUDUD DILAKSANAKAN DI KELANTAN? ATAU ISLAM SELAMA NI YG DILAUNG2KAN PAS SELAMA 50 TAHUN HANYA JADI PERMAINAN TARIK TALI GOLONGAN SEKULAR SAJA? ISLAM DITEGAKKAN DENGAN JIHAD ATAU DEMOKRASI? KENAPA PAS NAK IKUT DEMOKRASI LAGI?

PEMBANGUNAN EKONOMI TAK BERJALAN DI KELANTAN DGN ALASAN TAKDER PERUNTUKAN KJAAN PUSAT. ABIS TU YG BERJIHAD ANGKAT SENJATA DI AFGHAN DAN IRAQ TUNGGU PERUNTUKAN KJAAN PUSAT KE? CIS JGN JADI MUNAFIQ..HUKUM ALLAH HANYA DPT DITEGAKKAN DENGAN KEIHLASAN HATI BERJIHAD DI JALAN ALLAH BUKAN DENGAN 20 TAHUN JADI MB SYOK NEIK MERCEDES TAPI TAK BUAT APA2.

HTTP://AFAIS.BLOGSPOT.COM/2007/03/HUDUD-VS-PELEMBAGAAN-LORD-REID.HTML

SAYA BARU TAHU RUPANYA SEBAHAGIAN BESAR KAWASAN DI ACEH TELAH MENJALANKAN UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH. SAYA TERLIHAT FOTO DI ATAS KETIKA MEMBUKA WEB ZAHARUDDIN.NET. MULA-MULA INGATKAN HANYA DEMO. TETAPI SETELAH DISELIDIKI IA MEMANG REALITI. BUKAN OLOK-OLOK PUNYA.

PERKARA INI TELAH BERJALAN LAMA. SEBENARNYA, SEJAK TAHUN 2001 LAGI, KERAJAAN INDONESIA TELAH MEMBERIKAN KEBENARAN KEPADA WILAYAH ACEH UNTUK MENJALANKAN UNDANG-UNDANG SYARIAH ISLAM. CUMA SAYA SEDANG MENCARI MAKLUMAT TENTANG SEJAUHMANAKAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG ITU MEMBERIKAN KESAN TERHADAP PENGURANGAN KADAR JENAYAH DAN MAKSIAT DI ACEH.

SECARA RASIONALNYA, JIKA KITA LIHAT PADA GAMBAR DI ATAS, IANYA MEMANG AKAN MEMBERIKAN KESAN YANG MENDALAM KEPADA SI PELAKU DAN MASYARAKAT YANG MENYAKSIKAN PELAKSANAAN HUKUMAN TERSEBUT. APA TIDAKNYA. DI SEBAT DI KHALAYAK RAMAI. WALAUPUN BILANGANNYA SEDIKIT, NAMUN IANYA LEBIH SAKIT DAN MENDALAM DARI DENDA RM 2000 ATAU PENJARA 2 BULAN.

ALLAH TAALA MAHA MENGETAHUI HIKMAH DI SEBALIK HUKUMAN (HUDUD) YANG TELAH DIWAHYUKAN KEPADA MANUSIA. SEMUANYA ADA RAHSIA YANG TERSIRAT DAN TERSURAT. TAPI MANUSIA NI DEGIL, SOMBONG DAN JAHIL. TIDAK MAHU IKUT WALAUPUN TAHU ITU ADALAH PERINTAH DAN ARAHAN PENCIPTANYA. KESANNYA, JENAYAH SEMAKIN MENINGKAT. GEJALA SOSIAL DI DALAM MASYARAKAT TIDAK MAMPU DIKAWAL. DUNIA JADI KEJARAN. AKHIRAT ENTAH KE MANA. LUPA TUJUAN ASAL KEJADIAN YANG TELAH TUHAN TETAPKAN. YANG DIPEGANG DAN DIPERTAHANKAN ADALAH DUSTUR LORD REID CIPTAAN INSAN.

ADUHAI MANUSIA, KEMBALILAH KEPADA JALAN TUHAN. QURAN DAN SUNNAH ITULAH YANG SEMESTINYA JADI PEDOMAN DAN IKUTAN.


BERIKUT SAYA LAMPIRKAN BERITA BERTARIKH 24 JUN 2005 UNTUK SIAPA-SIAPA YANG TIDAK LAGI MEMBACANYA :

JAKARTA 24 JUN - UNDANG-UNDANG INDONESIA HARI INI MENCATAT SEJARAH APABILA HUKUMAN SEBAT DILAKSANAKAN KE ATAS 15 ORANG YANG MELAKUKAN KESALAHAN BERJUDI BERDASARKAN SYARIAT ISLAM YANG MULA DIKUATKUASAKAN DI ACEH. HUKUMAN BERSEJARAH ITU DILAKSANAKAN SELEPAS SOLAT JUMAAT DI HALAMAN TERBUKA MASJID AGUNG BIREUN, KIRA-KIRA 350 KILOMETER DARI BANDA ACEH DISAKSIKAN KIRA-KIRA 2,000 PENDUDUK SETEMPAT DAN MENDAPAT LIPUTAN MELUAS MEDIA MASSA. ATAS ALASAN KESIHATAN, BAKI 11 LAGI TERTUDUH AKAN MENJALANI HUKUMAN DI HALAMAN MASJID DI DAERAH MASING-MASING PADA WAKTU YANG BELUM DITETAPKAN LAGI. KESEMUA MEREKA YANG KEBANYAKANNYA PETANI DAN PENIAGA KECIL DITANGKAP SEMASA SEDANG BERJUDI DALAM TEMPOH BEBERAPA BULAN INI, SEJAK UNDANG-UNDANG SYARIAT DIKUATKUASAKAN. MAHKAMAH SYARIAH BIREUN MENDAPATI MEREKA BERSALAH DAN MENJATUHKAN HUKUMAN SEBAT DI ANTARA ENAM DAN SEPULUH KALI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG PERJUDIAN. SEBELUM DISEBAT, IDENTITI DAN KESALAHAN TERTUDUH DIBACAKAN UNTUK MEMBERI INGATAN KEPADA ORANG RAMAI YANG BERPUSU-PUSU DI HALAMAN MASJID SUPAYA TIDAK MENGULANGI KESALAHAN YANG SAMA. SELEPAS MENJALANI HUKUMAN SEBAT ITU, MEREKA DIBEBASKAN DAN MENERIMA BUNGKUSAN HADIAH SERTA DIPELUK OLEH PARA PEGAWAI AGAMA DAN DAERAH YANG MENGHADIRI MAJLIS TERSEBUT. MENGIKUT PERATURAN HUKUMAN SEBAT, ROTAN YANG DIGUNAKAN BERDIAMETER DI ANTARA 0.75 HINGGA 1 SENTIMETER DAN PANJANG 1 METER DENGAN SEBATAN TIDAK SEHINGGA MENIMBULKAN LUKA. HUKUMAN ROTAN BAGI KESALAHAN BERJUDI DAN BERKHALWAT INI MENDAPAT KECAMAN BEBERAPA ORGANISASI HAK ASASI MANUSIA YANG MENYIFATKANNYA TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN DAN MERENDAHKAN DARJAT MANUSIA. PELBAGAI PIHAK JUGA MENDESAK AGAR HUKUMAN SEBAT TURUT DIKENAKAN TERHADAP KESALAHAN LAIN KHUSUSNYA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA NEGARA SEPERTI RASUAH DAN MENYELEWENGKAN WANG KERAJAAN. KERAJAAN PUSAT INDONESIA MEMBERI KEBENARAN KEPADA WILAYAH ACEH MENJALANKAN UNDANG-UNDANG SYARIAH ISLAM PADA TAHUN 2001. - UTUSAN

WALLAHU'AALAM.."
Al-Baqara

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30

Al-Baqara

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (30)

Tuesday, October 28, 2008

Kepercayaan terhadap Horoskop..? - Oleh sabahdaily
"Pagi tadi aku menerima email ini dan aku agak terkejut dengan yang dimaksudkan oleh email tersebut. Email tersebut mengandungi isu yang telah dibincangkan melalui sebuah rancangan di TV9. Lebih mengejutkan aku lagi apabila salah sorang panel tersebut memaklumkan bahawa membaca horoskop walaupun suka-suka maka solatnya tidak diterima selama 40 hari.

Ya Allah Ya Tuhanku.. Aku selalu jugak membaca ruangan tersebut terutama seawal pagi sebelum memulakan kerja. Berikut aku masukkan kandungan email tersebut untuk rujukan dan renungan kita bersama.

SOLAT mereka yang membaca ramalan bintang sama ada di akhbar, majalah atau di internet tidak akan diterima Allah selama 40 hari, tidak kira mereka percaya atau sebaliknya kerana perbuatan itu sama seperti berjumpa dengan tukang ramal.

Pensyarah fakulti Syariah dan Undang-undang Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nik Salida Suhaila Nik Saleh, menjelaskan perkara itu berdasarkan ulasan ulama terkenal Yusuf al-Qardawi mengenai hukum membaca ramalan bintang.

Katanya, walau seseorang itu tidak membenarkan apa yang dibaca, solatnya tetap tidak diterima selama 40 hari dan jika membaca serta membenarkan pula ramalan itu, maka orang itu dikatakan kufur kepada ajaran Muhammad.

Bagaimanapun katanya, jika membaca dengan tujuan untuk membantah, menjelaskan dan mengingkari amalan syirik, hukumnya dituntut malah menjadi wajib kerana tujuan memberi pengajaran kepada orang lain.

“Jelas amalan meramal, membaca dan menaruh sikit rasa yakin apa dikatakan ramalan bintang itu perlu dijauhi mulai hari ini. Ini bukan perkara main-main atau seronok-seronok kerana ia bercanggah dengan hukum Islam,” katanya.

Katanya, perkara itu juga jelas daripada hadis riwayat Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang datang kepada dukun kemudian dia membenarkan terhadap apa yang dikatakan olehnya, maka solat orang itu tidak diterima Allah selama 40 hari.”

Perbahasan mengenai minat masyarakat hari ini terhadap ilmu ramalan termasuk membaca horoskop dibincangkan Nik Salida bersama Al-Fadhil Kadi Daerah Temerloh, Badli Shah Alauddin, dalam program Halaqah terbitan TV9 yang disiarkan malam Ahad lalu dengan tajuk Bintang 12.

Program yang mengulas mengenai ayat 105, surah an-Nahl, mengajak penonton menghindari perbuatan berjumpa atau mempercayai tulang tilik dan tukang ramal kerana Allah memberi amaran mengenai golongan pembohong itu.

Nik Salida berkata, tidak dinafikan ramai yang mengatakan tujuan mereka membaca ramalan bintang adalah suka-suka tetapi amalan bermula daripada suka-suka itu akhirnya menyebabkan mereka menjadi obses seterusnya terpengaruh dengan apa yang dibaca.

Katanya, ada kalangan masyarakat hari ini yang melanggan ramalan bintang melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) untuk mengetahui apa yang diperkatakan mengenai nasib mereka atau perkara bakal dilalui mereka setiap hari, minggu atau bulan.

Sedangkan, perbuatan itu bukan saja merosakkan akidah malah menyebabkan hidup mereka tidak keruan kerana pengaruh ramalan itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada aktiviti atau perancangan mereka pada hari itu.

“Jika tidak percaya atau untuk suka-suka kenapa hingga melanggan SMS horoskop. Maknanya bangun pagi kita mahu tengok apa yang diramalkan untuk kita hari itu. Begitu juga dengan membaca di akhbar dan majalah, kenapa kita hendak tahu ramalan.

“Jika katanya dalam bab rezeki apa yang diperoleh tidak setanding kerja dilakukan, maka akan timbul perasaan malas buat kerja sebab rezeki yang dapat sikit saja.. Kesan ramalan ini bukan saja pada akidah, juga aspek psikologi.”Daripada suka-suka itu juga apabila kebetulan perkara diramalkan itu benar berlaku ia

mula menerbitkan kepercayaan yang akhirnya menyebabkan mereka jatuh ke lembah kepercayaan perkara karut-marut ini,” katanya.

Shah berkata, golongan yang percaya kepada Bintang 12 atau ramalan tukang tilik mengenai untung nasib atau hari baik dan tidak adalah mereka yang tidak percaya ketentuan Allah serta ciptaannya.

Beliau berkata, Allah sudah memberi amaran mengenai golongan itu di dalam al-Quran di mana Allah murka dan mengatakan mereka sebagai golongan pembohongan serta penipu kerana mendahului takdir Allah.
Katanya, apa yang dikhuatiri ialah disebabkan ramalan itu umat Islam lupa bahawa setiap sesuatu yang terjadi itu adalah dengan izin Allah dan ini memberi kesan daripada sudut akidah mereka.

“Jika Allah tidak izinkan perkara itu berlaku, ia tidak akan jadi. Tukang ramal pusinglah daun terup atau biarlah burung dia bercakap tetapi tanpa izin Allah tidak akan berlaku. Malangnya kita tengok, zaman moden ramai yang kembali percaya dan mencari petunjuk daripada zodiak,” katanya.

Katanya, kepercayaan kepada ramalan terutama tukang tilik dan ahli nujum boleh mendatangkan kesan negatif seperti menyebabkan pergaduhan antara suami isteri, permusuhan sesama jiran atau sahabat karib.
Contohnya, isteri yang diberitahu mengenai sikap suami atau ramalan bahawa suami akan berkahwin lagi pastinya menyebabkan berlaku perbalahan dan paling malang lagi jika perkara itu tidak benar sama sekali.
Rasulullah SAW turut berdepan dengan kelompok masyarakat Arab yang taksub dengan ramalan dan kiraan bintang hingga Baginda menyebut akan tiga golongan itu terdiri daripada mereka yang mampu meramal bintang, meramal barang hilang dan melakukan ramalan berdasarkan pergerakan bintang di langit.

Malah, Baginda SAW pernah didatangi beberapa orang yang meminta Baginda meramal masa depan orang Arab tetapi Baginda memberitahu, jika diketahui perkara ghaib nescaya dirinya sudah mendapat kemewahan serta terlepas dari musibah.

Mengulas mengenai sejarah Bintang 12, Badli Shah berkata, kepercayaan itu berasal dari Mesopotania, daerah asal orang Babylon terletak antara sungai Tigris dan Euphrates dan kini terletak di tenggara Iraq.
Ilmu itu berkembang sejak Babylon kuno 200 tahun sebelum masihi dan secara bertahap. Amalan dan kepercayaan itu semakin berkembang hingga tahap yang dikenali sebagai horoskop atau Bintang 12 yang mengaitkan keperibadian dengan tarikh lahir berpandukan bintang.

“Contohnya bintang Capricorn untuk mereka yang lahir 22 Disember hingga 20 Januari ikut mitos Yunani ialah lambang kambing. Kambing itu bernama Almateus dan pernah beri air pada Dewa Zeus iaitu dewa tertinggi bagi bangsa kuno ketika kecil.

“Oleh itu, bagi mengenang jasa kambing itu ia dijadikan bintang dan bercahaya di langit. Kesimpulannya, Capricorn itu kambing saja. Di sini pun banyak kambing, tidak perlu tengok ke langit. Umat Islam perlu renung sejenak adakah bintang ini sesuai dengan peribadi Muslim.

“Sesuai ke jika umat Islam percaya kepada bintang kambing biri-biri atau lambang orang lelaki gagah tuang air dalam tempayan besar sedangkan banyak perkara lain lebih bermanfaat yang boleh kita fikirkan,” katanya..

Justeru, beliau menasihati kepada umat Islam supaya menjauhi amalan membaca ramalan bintang atau tulang tilik walaupun untuk suka-suka kerana boleh memberi kesan kepada akidah serta amalan solat yang dilaksanakan…

--http://www.sabahdaily.com/ oleh : Sabahdaily >> TKO

11 Fatwa Yahudi Orthodoks

"Bagi menjaga budaya agama Judais agar tidak dipengaruhi oleh arus sekular global, para Rabbi Yahudi Orthodoks memutuskan bermacam-macam peraturan yang ketat di daerah majoriti mereka di Mea Sharim. Sebahagian besar peraturan adalah yang sudah sedia terkandung dalam kitab Taurat.Fatwa 1 : Mengharamkan HDTV

Menurut para Rabbi Orthodoks, terjahan visual gambar yang begitu realistik dan melampau akan merosakkan pemikiran masyarakat. Visual jenis High Defination (HD) yang luar biasa boleh mengkhayalkan seseorang yang melihat.

Mereka bimbang penampilan visual-visual luar biasa dari HDTV akan menyebabkan golongan muda tidak lagi berminat hadir ke kelas-kelas pengajian Taurat dan Mishnah. Ini kerana mereka akan sibuk menghadap televisyen sepanjang masa.

Bagi membendung gejalan ini, kempen-kempen yang keras dijalankan secara meluas, demonstrasi dan bantahan secara terbuka dilakukan hampir setiap hari. Tidak cukup dengan itu, mereka menerbitkan pula iklan TV yang menjalankan kempen mengharamkan penggunaan HDTV.

Fatwa 2 : Pengharaman Memakan Babi

Golongan Yahudi ultra Orthodoks di Israel sering bersengketa dengan kelompok Yahudi Sekular (Zionis) tentang makanan. Para Rabbi Ultra Orthdoks menegaskan agama Judais mengharamkan penganutnya memakan babi.

Kesatuan Rabbi bersepakat membawa penguatkuasaan pengharaman memakan babi ke peringkat parlimen. Ketika itu Presiden Israel ialah Yitzak Shamir yang memimpin Parti Likud.

Lima pertubuhan Rabbi utama di Israel meminta agar dikuatkuasakan undang-undang peringkata persekutuan agar melarang semua penganut Judais dari memakan babi. Menurut mereka, penganut Judais perlu kembali kepada ajaran asal Taurat.

Larangan bukan sahaja tertakluk kepada memakan babi, tetapi juga menjual, membawa atau menyentuh binatang itu.

Cadangan undang-undang itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati golongan sekular Yahudi yang berfahaman Zionis. Mereka juga mendesak agar kerajaan Israel tidak melayan tuntutan Rabbi-Rabbi itu.

Kempen ini bermula pada Julai 1990.

Fatwa 3 : Wajib Menutup Aurat Bagi Lelaki dan Perempuan

Peraturan pakaian di Mea Sharim, daerah ultra-Orthodoks di Jerusalem amat ketat dan mesti mengikut lunas-lunas syariat agama Judais. Peraturan pemakaian yang ketat itu tertakluk kepada lelaki dan perempuan.

Lelaki
- wajib memakai baju berlengan panjang
- memakai stokin putih
- Berkasut penuh yang bertumit tinggi
- Berkot hitam
- Memakai topi hitam
- Tidak dibenarkan memakai rantai leher atau gelang tanganPerempuan
- Memakai tudung kepala menutup keseluruhan rambut. Jika orang Islam dipanggil ‘anak tudung’.
- Tidak boleh memakai rantai leher yang keterlaluan
- Memakai baju berlengan panjang
- Memakai skirt panjang hingga bawah lutut
- Wajib memakai stokin
- Tidak boleh make-up wajah dengan berlebihan
- Diharamkan memakai pakaian yang berwarna garang dan menonjol yang boleh menarik perhatian lelaki.

Peraturan pemakaian bukan setakat ke atas masyarakat ultra-orthodoks sahaja, malah mereka juga melarang mana-mana individu yang memakai pakaian sekular agar tidak berjalan-jalan di kawasan mereka.

Fatwa 4 : Mengharamkan Pembakaran Mayat

Para Rabbi ultra-Orthodoks menentang keras proses pembakaran mayat yang sering diamalkan oleh agama-agama lain. Pembakaran mayat juga diamalkan oleh para penganut zionis di Israel.

Pada akhir tahun 2007, telah berlaku suatu kejadian kebakaran Chomotarium di Mea Sharim Pihak berkuasa tempatan percaya ia dilakukan oleh kumpulan ekstremis Ultra Orthodoks.

Semenjak Chomotarium itu dibina oleh kerajaan tempatan, ia sering menerima bantahan daripada penduduk Ultra-Orthodoks di Mea Sharim.

(Chomotarium = rumah pembakaran mayat)

Fatwa 5 : Mengharamkan Menyertai Tentera

Rabbi Orthodoks tidak menggalakkan anak-anak muda mereka menyertai agensi pertahanan kerana ia adalah amalan yang melibatkan keganasan. Penyertaan itu dianggap bertentangan dengan ajaran Taurat yang mementingkan kehidupan yang harmoni.

Fatwa 6 : Digalakkan menyimpan janggut dan misaiAmalan menyimpan janggut dan misai dikira amalan yang mendapat pahala dikalangan penganut agama Judais. Amalan ini bukan sahaja diamalkan oleh Orthodoks di Israel tetapi juga diseluruh dunia termasuk negara-negara arab.

Namun begitu, lelaki Yahudi Ultra-Orthodoks yang mempunyai janggut yang panjang, berpakaian kota hitam dan bertopi hitam amat dibenci oleh masyarakat Yahudi Sekular.

Sekiranya lelaki Ultra Orthodoks berjalan-jalan ke bandar Jerusalem atau Tel Aviv, mereka akan dipandang sinis dan sering menerima ejekan masyarakat setempat. Tindakan diskriminasi ini timbul ekoran anggapan bahawa amalan tersebut hampir menyamai amalan sunat umat Islam.

Fatwa 7 : Mengharamkan Penggunaan Handphone Berkamera

Para Rabbi Ultra-Orthodox peringkat tertinggi sepakat mengharamkan handphone berkamera digunakan oleh masyarakat Yahudi ultra-orthodoks. Bagi menghalang handphone berkamera dibeli, pertubuhan Ultra Orthodoks telah melarang kedai-kedai handphone di Mea Sharim menjual produk yang mempunyai kamera.

Tujuan pengharaman adalah untuk menjaga maruah dan keselamatan golongan wanita Yahudi Orthodoks dari terdedah kepada tingkahlaku-tingkahlaku tidak bermoral.

Bagi menghalang penularan jualan telefon berkamera di daerah kediaman Ultra Orthodoks, para rabbi mereka mendesak agar telefon khusus untuk Yahudi Orthodoks dicipta.

Bagi merealisasikan ‘fatwa’ mereka, para Rabbi Orthodoks telah menghantar surat memorandum desakan kepada CEO syarikat Mirs Communication iaitu Abrasya Brustyn. Syarikat ini adalah wakil tunggal penjualan handphone jenis Motorola di Israel.

Desakan yang dibuat ialah pihak pengeluar harus membuang fungsi kamera kecil pada telefon. Selain itu, telefon itu juga haruslah mempunyai filter (penapis) bagi sebarang “sexual contents” yang mudah dicapai di talian internet.

Akhirnya sebuah telefon yang digelar “Kosher Phone” dikeluarkan. Telefon yang mempunyai fungsi panggilan keluar-masuk, simpanan mesej teks, memori buku telefon dan fungsi-fungsi asas.

Fatwa 8 : Mengharamkan penjualan MP4 Player

Pemain MP4 diharamkan oleh pertubuhan-pertubuhan Yahudi Orthodoks kerana ia dikatakan boleh merosakkan akhlak penganut Judais khususnya golongan muda. Kempen ini dijalankan dengan cara mengedar poster-poster larangan membeli MP4.

Poster-poster kempen tidak sahaja diedarkan kepada masyarakat di Mea Sharim tetapi mereka juga turut berkumpul di kedai komputer di bandar tersebut. Bukan setakat itu sahaja, kempen diluaskan lagi melalui radio rasmi mereka iaitu Kointrass.

Menurut editor berita di Radio Kointrass iaitu Rabbi Henri Khan, mereka tidak kisah jika alatan moden itu hendak dijual tetapi mereka perlulah menjualnya di luar kawasan Orthodoks. Mea Sharim dihuni oleh 99 % Yahudi Orthodoks, jadi mereka tidak mahu pengaruh budaya luar merosakkan akhlak masyarakat mereka.

Fatwa 9 : Mengharamkan rakaman gambar secara terbukaMasyarakat Yahudi Ultra Orthodoks tidak suka wajah dan tingkahlaku mereka diambil gambar atau dirakam menggunakan kamera video. Perbuatan tersebut dianggap menghina maruah komuniti mereka.

Situasi ini bagaimanapun hanya berlaku di Mea Sharim, Jerusalem dan tidak di lain-lain negara di dunia. Sesiapa sahaja yang mengambil gambar-gambar mereka kemungkinan besar akan dicederakan termasuk pelancong asing.

Fatwa 10 : Mengharamkan penubuhan negara IsraelPara rabbi orthodoks percaya penubuhan negara Israel adalah agenda jahat kerajaan Zionis yang dipimpin oleh Yahudi suku Ashkenazi dan Sephardi. Bagi para Rabbi Orthodoks, konsep ideologi Zionis tidak wujud di dalam agama Judais dan ia bukanlah ajaran sebenar Nabi Musa.

Fatwa 11 : Mengharamkan tingkahlaku Homoseksual dan Lesbian

Semenjak menularnya pengaruh ideologi Zionis di kalangan masyarakat Yahudi Orthodoks pada 1897 dahulu, para Rabbi juga bimbang akan gejala-gejala sosial yang dipromosikan oleh kerajaan Zionis.

Rabbi Dr. Aaron L. Mackler, profesor dari Pittsburg University telah membentangkan dengan panjang lebar kertas kerja berkenaan larangan homoseksual dan lesbian.

Kertas kerja beliau yang bertajuk “The Conservative Movement and Homosexuality : Finding a Middle Path”, menjelaskan mengapa setiap penganut Yahudi perlu berkahwin dan menjauhkan gejala homoseks dan lesbian.

Pada 1992, Comittee of Jewish Laws and Standards (CJLS) sebulat suara memutuskan akan perlunya setiap umat Yahudi yang beragama Judais mengelakkan sebarang aktiviti homoseks dan lesbian.

Namun begitu, kempen ini tidak berjaya. Umat Yahudi sejak dari zaman Nabi Lut memang sudah sebati dengan perilaku sejenis ini. Walaupun Bandar Sodom dan Gemorah sudah dimusnahkan oleh Allah. Darah hawa nafsu Syaitan itu tetap mengalir segar.

Akhirnya pada 2006, empat orang ahli jawatankuasa tertinggi CJLS sendiri telah meletak jawatan dan keluar dari CJLS kerana tidak senang dengan peraturan melarang aktiviti homoseksual dan lesbian ini.

Mereka ialah Rabbi Joel Roth, Rabbi Leonard Levy, Rabbi Meyer Rabinowitz dan Rabbi Joseph Prouser.

Kesimpulan

Walaupun golongan ultra orthodoks kelihatan begitu tegas mempertahankan hukum-hukum dalam Taurat, itu tidak bermakna mereka tidak mempunyai perasaan benci kepada Islam.

Selain itu, Agama Islam juga dianggap sebagai musuh utama kerana semakin ramai pemuda-pemudi Ultra Orthodoks di Mea Sharim yang kini memeluk Islam secara senyap-senyap.

Wallahu’alam…


http://dajjal.wordpress.com/2008/10/20/11-fatwa-yahudi-orthodoks/ >>TKO

P/S: Tujuan CosaNostra meletakan artikel ini adalah kerana mahu kita sebagai umat Islam mengenali musuh kita dengan lebih jelas