Pages

Friday, December 19, 2008

Yahudi pandang remeh ancaman Allah


Tafsir Al-Quran & Asbabun Nuzul


KEKEJAMAN rejim Zionis ke atas masyarakat Islam Palestin masih berterusan dan jalan penyelesaian menemui jalan buntu. Sampai bilakah nasib warga Palestin mendapat pembelaan dunia Islam? – Gambar hiasan


HAMKA berkata: “Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya. Dua orang pemuda Yahudi berani mengatakan bahawa Nabi Ibrahim a.s. adalah Yahudi tetapi apabila Nabi SAW mengajak mereka untuk mencari keterangan di dalam kitab Taurat, mereka enggan.

Bahkan mereka berpaling dan membelakangkan Baginda. Membuktikan bahawa mereka telah berdusta. Mengapa mereka berani berdusta dengan perkara itu? Ini kerana mereka percaya bahawa orang Yahudi itu tidak bersalah jika mereka berdusta untuk mempertahankan diri.

Kerana jika mereka masuk neraka, mereka akan masuk hanya sebentar dan akan dikeluarkan semula dari neraka kerana mereka orang Yahudi.

Kerana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang utama di sisi Allah SWT, bukan seperti bangsa-bangsa dan suku-suku lain kerana mereka dianggap hina dan berada di bawah mereka. Sedangkan mereka adalah “kaum pilihan Allah SWT.”

Firman Allah SWT yang bermaksud: Yang demikian ialah disebabkan mereka (mendakwa dengan) berkata: “Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung”. Mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan.

Oleh itu, bagaimana pula (hal keadaan mereka) ketika kami himpunkan mereka pada hari (kiamat), yang tidak ada syak padanya; dan (pada hari itu juga) disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, balasan apa yang ia telah usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya. (Ali-Imran: 24-25)

Iktibar dan fiqh ayat:

i) Apa yang dimaksudkan dengan perkataan “beberapa hari” iaitu sebanyak 40 hari, sebagaimana yang tercatat dalam ayat di atas dan ia juga bermaksud jarak masa mereka sewaktu menyembah anak lembu, pada pandangan Ustaz Imam Muhammad Abduh bahawa jumlah hari tersebut tidak ada dinyatakan dalam riwayat.

ii) Al-Mawardi berkata : “Ulama telah khilaf berkenaan dengan “beberapa hari” kepada tiga pendapat;

Pertama: 40 hari di mana mereka menyembah patung anak lembu. Inilah pendapat Qatadah dan al-Rabi’.

Kedua: Tujuh hari. Inilah pendapat al-Hasan.

Ketiga: Hari yang terputus kerana terputusnya azab kepadanya. Inilah pendapat ulama Mutaakhirin.

iii) Syeikh al-Maghari berkata : “Golongan yang memandang remeh terhadap ancaman Allah SWT kerana pada pendapat mereka ancaman tersebut tidak akan mengenai mereka yang sudah pasti menerima hukumannya. Oleh yang demikian, mereka ini dengan berani mengenepikan segala perintah dan larangan Allah SWT. Tindakan mereka ditonjolkan lagi dengan mencemari kehormatan agama, serta mengecil-ngecilkan dalam saat pelaksanaan kewajipan.

Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana dalam masyarakat dan semakin berleluasa. Kondisi tersebut telah menimpa kaum Yahudi, Nasrani dan akhirnya beralih kepada kaum Muslimin. Oleh itu, yang lebih mendukacitakan pada hari ini, yang mana sebahagian besar kaum Muslimin membuat tanggapan bahawa meskipun seorang Muslim melakukan dosa besar dan perbuatan keji, tetapi mereka diberi pilihan sama ada mendapat syafaat atau menyelamatkan diri melalui kifarah (bayar kifarah) atau mendapat pengampunan dan kemaafan hasil daripada sifat Allah yang Maha Ihsan dan mulia itu.

Begitu juga sebaliknya, kalaulah diandaikan mereka menerima hukuman azab, tetapi azabnya tidak berlaku dalam tempoh yang lama (mengikut tahap kesalahan masing-masing). Mereka kemudiannya diizinkan keluar dari neraka untuk dimasukkan ke syurga, sedangkan penganut agama lain, mereka tetap berada di dalam neraka, walaupun sememangnya mereka melakukan amalan baik atau melakukan perbuatan dosa.”

iv) Al-Mawardi menafsirkan firman Allah SWT yang bermaksud mereka (sebenarnya) telah diperdayakan dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan kepada dua pendapat;

Pertama: Kenyataan mereka bahawa kami anak-anak Allah dan kekasih-Nya. Inilah pendapat Qatadah.

Kedua: Mereka menyangka mereka tidak akan masuk ke neraka kecuali beberapa hari sahaja. Inilah pendapat Mujahid.

v) Muhamad Quraish Shihab berkata : Kata garrahum adalah penipuan yang dikemaskan dalam nasihat, atau pemberian harapan yang menyangkut sesuatu yang mustahil. Mereka terpedaya oleh kebohongan mereka sendiri yang menyatakan bahawa mereka tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari, sementara hal tersebut tidak benar. Yang demikian itu hanya harapan yang tidak mungkin terwujud, tetapi kerana ia disampaikan dalam bentuk indah dan berkesan, sebagaimana halnya nasihat, padahal merupakan satu kebohongan, maka mereka terpedaya.

vi) Al-Maraghi berkata: “Hanya di alam akhirat sahajalah yang mengandungi sistem keadilan yang lengkap. Di sana, setiap individu tidak akan merasai balasannya dikurangkan dan seksaannya ditambah. Perkara yang diutamakan pada hari tersebut ialah pengaruh amalan seseorang pada jiwa. Sekiranya pengaruh jahat dibiarkan menguasai jiwanya, serta mengawal emosi, kewarasannya layaklah dirinya berada lama di dalam neraka. Ini kerana perbuatan buruknya itu, tidak sedikit pun membuka ruang kepada iman bagi mempengaruhi jiwanya melakukan perbuatan baik sahaja, bekalan untuk beliau di akhirat kelak.

Oleh yang demikian, seandainya beliau tidak berkeupayaan untuk sampai ke tahap untuk melakukan amalan soleh, wajarlah beliau menerima balasan yang setimpal dengan tahap perbuatannya itu.

Semoga kita sentiasa mendapat petunjuk Ilahi dan selamat daripada golongan yang menyeleweng daripada agama yang sebenar dan sangkaan yang batil seperti golongan Yahudi. Malah seterusnya kita sentiasa bersama dengan kefahaman yang betul berkenaan agama Islam yang maha suci ini.


Bicara Agama - Utusan Malaysia

Taati suami selagi tidak menyuruh kepada mungkar

Taati suami selagi tidak menyuruh kepada mungkar

SOALAN:
TOLONG berikan penjelasan berdasarkan nas al-Quran atau hadis berhubung "Ketaatan seseorang isteri kepada suami lebih dituntut" berbanding dengan "Ketaatan isteri kepada ibu bapanya?"

JAWAPAN:
Apabila seorang wanita dinikahi maka keutamaan baginya ialah mentaati suaminya tanpa berbelah bagi selagi mana suaminya tidak menyuruhnya melakukan kemungkaran terhadap Allah SWT.

Mentaati suami perlu diutamakan tanpa menafikan kewajipan mentaati kedua-dua ibu bapa. Tidak kira ibu bapa itu daripada pihak suami mahupun daripada pihak isteri.

Berkahwin bukan sekadar mengikat tali hubungan antara seorang lelaki dan perempuan malah perkahwinan itu ialah jambatan bagi membina persaudaraan antara keluarga lelaki dan perempuan.

Sebenarnya tidak timbul soalan siapa yang perlu diutamakan jika kedua-dua belah pihak memahami bahawa keluarga isteri adalah keluarga suami juga, dan keluarga suami adalah keluarga isteri.

Ketaatan seorang isteri kepada suaminya adalah perintah Allah SWT. Dalam hadis Baginda Rasulullah SAW ada menegaskan yang bermaksud: "Sekiranya aku boleh (diberi kuasa untuk menyuruh makhluk sujud kepada makhluk yang lain) menyuruh seorang itu sujud kepada seorang yang lain pastinya aku menyuruh si isteri sujud kepada suaminya." (riwayat al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, jld:7, hlm:291, Abu Daud, Sunan Abi Daud, jld:2, hlm:605, al-Tarmidzi, Sunan al-Tarmidzi, jld:4, hlm:323).

Dalam hadis ini Baginda Rasulullah SAW memperlihatkan akan kedudukan suami yang sepatutnya dihormati, sekali gus tidak ingkar kepada perintahnya. Dalam maksudnya yang lain menggambarkan bahawa suami mesti dimuliakan, dan kemuliaan itu bukan kerana Islam ingin memberi darjat yang berbeza antara lelaki dan wanita tetapi adalah untuk melihat kepada pengorbanan dan kesanggupan dia menjadi suami dan menjaga kehormatan isterinya.

Namun dari segi peruntukan dalam feqh Prof Dr. Mahmud Ali al-Syarthawiy di dalam kitab Syrah Qanun al-Ahwal al-Syaksiyyah menegaskan harus si isteri ziarah ibu bapanya walaupun tidak mendapat izin suami seminggu sekali, sekiranya kedua ibu bapanya sakit harus baginya menziarahi mereka setiap hari kalau dia mahu.

Harus juga bagi si isteri menziarahi sanak saudaranya dalam sebulan sekali, namun ditegaskan oleh para ulama itu sekiranya suasana aman, sekiranya suasana tidak aman maka tidak harus bagi si isteri keluar tanpa izin suaminya, yang demikian ialah demi menjaga keselamatannya (hlm:162).

Di dalam al-Quran Allah SWT menyuruh kita berulangkali supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Arahan cukup jelas selepas mentaati Allah tiada ketaatan yang lebih tinggi melainkan mentaati kedua-dua orang tua.

Firman Allah SWT berkenaan berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang bermaksud: Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ah", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil.(al-Isra': 23-24).

Baginda Rasulullah SAW telah banyak berpesan agar setiap anak melakukan kebaikan terhadap kedua ibu bapanya di antara hadis Baginda daripada Anas bin Malik yang bermaksud: Sesungguhnya Nabi SAW apabila menaiki mimbar berkata: Amin, Amin,Amin," lalu ditanyakan kepada Baginda atas perkara apa tuan ungkapkan amin? Baginda menjawab: Telah datang kepadaku Jibril lalu berkata: " Wahai Muhammad kecelakaanlah bagi seseorang itu apabila disebut namamu yang mendengar tidak berselawat ke atas engkau, katakanlah wahai Muhammad Amin, maka aku pun kata Amin, kemudian Jibril berkata lagi, kecelakaanlah seseorang itu yang memasuki bulan Ramadan tetapi pertemuannya tidak mendapat keampunan, katakanlah Amin, aku pun kata Amin, kemudian Jibril berkata: Kecelakaanlah bagi seseorang itu dia bertemu dengan kedua orang tuanya, tetapi pertemuannya dengan kedua orang tuanya tidak melayakkan dia memasuki syurga.(Ibnu Kathir, Tafsir al-Quran al-'Azim, jld:3, hlm: 50 ).

Di samping banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Keingkaran seseorang dalam mentaati ibu bapa boleh membawa kemurkaan Allah SWT. Tidak kurang banyak riwayat yang mengisahkan balasan ke atas golongan yang menerima balasan segera dan tunai daripada Allah SWT.

Bicara Agama - Utusan Malaysia

Friday, December 12, 2008

A Thing I ThinkWut is dis thing..? and where I can find it?? Whole world respond 2 me pleazeeeeeeeee

Wednesday, December 3, 2008

kisah seorang istri 2... untuk renungan bersama

Rindunya Nura Pada Abang…

“Nura, Nura bangun sayang". Hilmi mengejutkan isterinya. "Eh! Abang dah balik, maaf Nura tertidur, abang nak makan?" tanya Nura. "Tak per lah abang dah makan tadi, Jomlah kita tidur di atas". Jawapan yang cukup mengecewakan Nura. "Arrggh rindunya Nura pada abang, rindu nak makan semeja dengan abang, abang tak nak tengok ker apa Nura masak hari ni, ikan cencaru sumbat kesukaan abang," luah Nura dalam hati. "Abang naiklah dulu Nura nak simpan lauk dalam peti ais dulu". Pinta Nura sambil menuju ke dapur. Gugur air mata isterinya menyimpan kembali lauk-lauk yang langsung tidak dijamah suami tercinta kecil hatinya sedih perasaannya. Nura ambil dua keping roti sapu jem dan makan untuk alas perut kerana dia sememangnya lapar, tapi selera makannya terbunuh dengan situasi itu. Nura menghirup milo panas sedalam-dalamnya dan akhirnya masuk bilik air gosok gigi dan terus menuju ke bilik tidur. Sekali lagi terguris hati seorang isteri apabila melihatkan suaminya telah terlelap." Sampai hati abang tidur dulu tanpa ucapkan selamat malam tanpa kucupan mesra, tanpa belaian dan tanpa kata-kata kasih abang pada Nura", bisikhati kecilnya. Aargghh rindunya Nura pada abang. " Nura rindu nak peluk abang, Nura nak kucup abang, Nura rindu abang". Selesai solat subuh Nura panjatkan doa semoga dia sentiasa beroleh bahagia, dipanjangkan jodohnya dengan Hilmi tercinta, diberi kesihatan yang baik dan paling panjang dan kusyuk dia berdoa semoga Allah berikan kekuatan untuk menempuh segala badai. Selesai menjalankan amanat itu, Nurakejutkan Hilmi, manakala dia bingkas menuju ke dapur menyediakan sarapan buat suami tersayang. Nura keluarkan ayam dan sayur dan mula menumis bawang untuk menggoreng mee. "Assalamualaikum", sapa Hilmi yang sudah siap berpakaian untuk ke pejabat. "Waalaikumsalam, sayang". Nura cuba bermanja sambil menambah, "abang nak kopi atau teh?" Nura tetap kecewa apabila Hilmi hanya meminta air sejuksahaja, dia ada 'presentation' dan hendak cepat, mee goreng pun hanya dijamah sekadar menjaga hati Nura dan tergesa-gesa keluar dari rumah. Nura menghantar pemergian suami hingga ke muka pintu "Abang, Nura belum cium tangan abang, abang belum kucup dahi Nura", kata Nura selepas kereta itum eluncur pergi.


Arrghh rindunya Nura pada abang. "Mi, semalam pukul berapa kau balik?" tanya Zikri."Dekat pukul 2.00 pagi". Jawab Hilmi acuh tak acuh. "Wow dasyat kau, kalah kami yang bujang ni, woi semalam malam Jumaat ler,kesian bini kau". Zikri bergurau nakal."Apa nak buat, lepas aku siapkan plan tu, aku ikut Saiful dan Nazim pergi makan dan borak-borak, sedar-sedar dah pukul 2.00", aku balik pun bini aku dah tidur. "Balas Hilmi."Sorrylah aku tanya, sejak akhir-akhir kau sengaja jer cari alasan balik lewat, hujung minggu pun kau sibuk ajak member lain pergi fishing, kau ada masalah dengan Nura ke?". Zikri cuba bertanya sahabat yang cukup dikenali sejak dari sekolah menengah, sampai ke universiti malah sekarang bekerja sebumbung."Entahlah Zek, aku tak tahu kenapa sejak akhir-akhir aku rasa malas nakbalik rumah, bukan aku bencikan Nura, kami tak bergaduh tapi entahlah". terang Hilmi. "Well, aku rasa aku perlu dengar penjelasan lebar kau, aku nak dengarsemuanya, tapi bukan sekarang. Lepas kerja jom kita keluar ok?". UsulZikri."Ok." Ringkas jawapan Hilmi sambil menyambung kembali merenung plan bangunan yang sedang direkanya.

Nura membuka kembali album kenangan itu. Tersenyum dia bila melihatkan saat manis dia diijab kabulkan dengan Hilmi. Majlis ringkas, hanya dihadiri sanak saudara dan rakan terdekat. Maklumlah yatim piatu, kenduri ini pun mujur sangat kakak sulungnya sudi mengendalikan. Saat-saat sebegini Nura teringat kembali alangkah indahnya sekiranya ibunya masihada, akan diluahkan segalanya pada ibu tetapi sekarang, dia tidak punya sesiapa. Nura menangis sepuas hatinya. 5 tahun menjadi suri Hilmi, bukan satu tempoh yang pendek. Nura bahagia sangat dengan Hilmi, cuma sejak akhir-akhir ini kebahagiaan itu makin menjauh. Nura sedar perubahan itu,dan dia tidak salahkan Hilmi. Makin laju air matanya mengalir."Abang sanggup menerima Nura, abang tidak menyesal?". tanya Nura 5 tahunyang lepas."Abang cintakan Nura setulus hati abang, abang sanggup dan Insya-Allahabang akan bahagiakan Nura dan akan abang tumpahkan sepenuh kasih saying buat Nura,". Janji Hilmi."Walaupun kita tidak berpeluang menimang zuriat sendiri?". Tanya Nuralagi."Syyy...doktor pun manusia macam kita, yang menentukan Allah, Insya-Allah abang yakin sangat kita akan ada zuriat sendiri", Hilmi meyakinkan Nura.Nura masih ingat saat itu, apabila dia menerangkan pada Hilmi dia mungkin tidak boleh mengandung kerana sebahagian rahimnya telah dibuang kerana adake tumbuhan. Harapan untuk mengandung hanya 10-20 peratus sahaja. Tapi Hilmi yakin Nura mampu memberikannya zuriat. Tapi, itu suatu masa dahulu,selepas 5 tahun, Nura tidak salahkan Hilmi sekiranya dia sudah mengalah dan terkilan kerana Nura masih belum mampu memberikannya zuriat. Walaupun Nura sudah selesai menjalani pembedahan untuk membetulkan kembali kedudukan rahimnya dan mencuba pelbagai kaedah moden dan tradisional.Arrghh rindunya Nura pada abang.

"Aku tak tahu macam mana aku nak luahkan Zek, sebenarnya aku tidak salahkan Nura, dia tidak minta semuanya berlaku, isteri mana yang tidak mahu mengandungkan anak dari benih suaminya yang halal, tapi..." ayat Hilmi terhenti disitu."Tetapi kenapa? Kau dah bosan? Kau dah give up? Celah Zikri."Bukan macam tu, aku kesian dengan dia sebenarnya, duduk rumah saja,sunyi, tapi sejak akhir-akhir ini perasaan aku jadi tak tentu arah, akurasa simpati pada dia, tetapi kadang-kadang perasaan aku bertukarsebaliknya", terang Hilmi."Maksudnya kau menyesal dan menyalahkan dia? tingkas Zikri."Entahlah Zek, aku tak kata aku menyesal, sebab aku yang pilih dia, akutahu perkara ni akan berlaku, cuma mungkin aku terlalu berharap, danakhirnya aku kecewa sendiri. Dan aku tidak mahu menyalahkan Nura sebabitulah aku cuba mengelakkan kebosanan ini, dan elakkan bersama-samanyamacam dulu kerana aku akan simpati aku pada dia akan bertukar menjadiperbalahan " Jelas Hilmi."Dan kau puas hati dengan melarikan diri dari dia? kata Zikri tidakberpuas hati dan menambah, "apa kata korang ambil saja anak angkat?""Anak angkat tak sama dengan zuriat sendiri Zek, kau tak faham. Akuharapkan zuriat sendiri dan dalam masa yang sama aku tahu dia tak mampu,ibu dan kakak-kakak aku pun dah bising, mereka suruh aku kawin lagi, tapiaku tak sanggup melukakan hati dia Zek. Aku tak sanggup". Ujar Hilmi.


Nura masih menanti, selalunya hujung minggu mereka akan terisi denganpergi berjalan-jalan, membeli belah, atau setidak-tidaknya mengunjungirumah saudara mara atau menjenguk orang tua Hilmi dikampung. Kini dahhampir 5 bulan mereka tidak menjenguk mertua dia. Dia sayangkan mertua daniparnya yang lain macam saudara sendiri. Dia tidak punya ibu, maka denganitu seluruh kasih sayang seorang anak dicurahkan kepada kedua mertuanya.Sebolehnya setiap kali menjenguk mertua atau kakak-kakak iparnya dia akanbawakan buah tangan untuk mereka, biasanya dia akan menjahit baju untukmereka, itulah yang selalu dibuat untuk menggembirakan hati mertuanya,maklumlah dia punya masa yang cukup banyak untuk menjahit. Selalunya jugadia akan buatkan kek atau biskut untuk dibawa pulang ke kampung suamitersayangnya. Dan mereka akan gembira sekali untuk pulang ke kampung, tapikini...aarghh rindunya Nura pada abang.Nura tahu Hilmi pergi memancing sebab dia bawa bersama segala peralatanmemancing, dan hari ini sekali lagi Nura menjadi penghuni setia rumah inibersama setianya kasihnya kepada Hilmi. Nura masih tidak menaruh syak padaHilmi, dia masih cuba memasak sesuatu yang istemewa untuk Hilmi bila diapulang malam nanti, tapi Nura takut dia kecewa lagi. Arghh tak apalah,demi suami tercinta.Aaarggh Rindunya Nura pada abang.


"So you dah tahu i dah kawin, tapi you masih sudi berkawan dengan Ikenapa? Adakah kerana simapti atau ikhlas?" tanya Hilmi pada Zati yangdikenali dua minggu lepas semasa mengikut teman-teman pergi memancing.Sejak itu Zati menjadi teman makan tengaharinya, malah kadang teman makanmalamnya."I ikhlas Hilmi, dan I tak kisah kalau jadi yang kedua, I dah mulasayangkan you". Zati berterus terang. Lega hati Hilmi, tapi Nura?


"Abang Nura tak berapa sihatlah bang rasa macam nak demam saja," adu Nurapagi tu, sebelum Hilmi ke pejabat."Ye ker? Ambil duit ni, nanti Nura call teksi dan pergilah klinik ye,abang tak boleh hantar Nura ni." jawapan Hilmi yang betul-betul membuatkanNura mengalirkan air mata. Tidak seperti dulu-dulu, kalau Nura sakit demamHilmi sanggup mengambil cuti, bersama-sama menemani Nura. Arrgg rindunyaNura pada abang.Disebabkan Nura terlalu sedih dan kecewa, dia mengambil keputusan tidakmahu ke klinik selepas makan dua bijik panadol, dia terus berbaring.Sehingga ke petang, badan dia semakin panas dan kadang terasa amat sejuk,kepalanya berdenyut-denyut. Nura menangis lagi.Malam tu, seperti biasa Hilmi pulang lewat setelah menemani Zati ke majlisharijadi kawannya. Nura masih setia menunggu dan dia rasa kali ini diaingin luahkan segala perasaan rindu dan sayangnya pada Hilmi. Tak sangguplagi dia menanggung rindu yang amat sarat ini, rindu pada manusia yang adadidepan mata setiap hari. Aargh rindunya Nura pada abang.Apabila Hilmi selesai mandi dan tukar pakaian, Nura bersedia untuk membukamulut, ingin diluahkan segalanya rasa rindu itu, dia rasa sakit demam yangdia tanggung sekarang ini akibat dari memendam rasa rindu yang amat sarat."Abang, Nura nak cakap sikit boleh?" Nura memohon keizinan sepertikelazimannya."Nura, dah lewat sangat esok sajalah, abang letih," bantah Hilmi."Tapi esok pun abang sibuk jugak, abang tak ada masa, dan abang akan baliklambat, Nura tak berpeluang abang". ujar Nura dengan lembut."Eh..dah pandai menjawab,"perli Hilmi.Meleleh air mata Nura, dan Hilmi rasa bersalah dan bertanya apa yang Nuranak bincangkan."Kenapa abang terlalu dingin dengan Nura sejak akhir-akhir ni? Tanya Nura."Nura, abang sibuk kerja cari duit, dengan duit tu, dapatlah kita bayarduit rumah, duit kereta, belanja rumah dan sebagainya faham?" Hilmiberalasan.Nura agak terkejut, selama ini Hilmi tak pernah bercakap kasar dengan dia,dan dia terus bertanya,"dulu Abang tak macam ni, masih ada masa untuk Nura, tapi sekarang?" UjarNura."Sudahlah Nura abang dah bosan, pening, jangan tambahkan perkara yangmenyesakkan dada", bantah Hilmi lagi."Sampai hati abang, abaikan Nura, Nura sedar siapa Nura, Nura tak mampuberikan zuriat untuk abang dan abang bosan kerana rumah kita kosong, tiadasuara tangis anak-anak bukan? Dan Nura terus bercakap dengan sedu sedan."Sudahlah Nura abang dah bosan, jangan cakap pasal tu lagi abang tak suka.Bosan betul..."Pagi tu, Hilmi keluar rumah tanpa sarapan, tanpa bertemu Nura dan tanpasuara pun. Nura makin rindu pada suaminya, demamnya pula kian menjadi-jadi. Malam tu Hilmi terus tidak pulang ke rumah, Nura menjadi risau, telefon bimbit dimatikan, Nura risau, dia tahu dia bersalah, akan dia memohon ampun dan maaf dari Hilmi bila dia kembali. Nura masih menanti, namun hanya hari ketiga baru Hilmi muncul dan Nura terus memohon ampun dan maaf dan hulurkan tangan tetapi Hilmi hanya hulurkan acuh tak acuh sahaja. Nura kecil hati dan meminta Hilmi pulang malam nanti kerana dia ingin makan bersama Hilmi. Hilmi sekadar mengangguk.Tetapi malam tu Nura kecewa lagi. Hilmi pulang lewat malam. demam Nurapulak makin teruk, dan esoknya tanpa ditemani Hilmi dia ke klinik, sebab sudah tidak tahan lagi.


Abang pulanglah abang, pulanglah Nura ingin beritahu perkhabaran ini,pulang abang, doa Nura. Nura kecewa tapi masih menanti, bila masuk hari ketiga dia sudah tidak sabar lagi, dia menelefon ke pejabat. Dan telefonitu disambut oleh Zikri."Syukurlah Nura kau telefon aku, ada perkara aku nak cakap ni, boleh aku jumpa kau? tanya Zikri"Eh tak bolehlah aku ni kan isteri orang, mana boleh jumpa kau tanpa izin suami aku, berdosa tau", tolak Nura.Pilunya hati Zikri mendengar pengakuan Nura itu. Setianya kau perempuan,bisik hatinya."Oklah kalau macam tu, aku pergi rumah kau, aku pergi dengan mak aku boleh?" pinta Zikri"Ok, kalau macam tu tak apalah, aku pun dah lama tak jumpa mak kau, last sekali masa konvo kita 6 tahun lepas kan ?" setuju Nura.

"Eh kenapa pucat semacam ni? tegur Mak Siti. Nura hanya tersenyum penuh makna, dan membisik, "Allah makbulkan doa saya mak cik". Pilu hati Mak Siti dan betapa dia sedar betapa Allah itu Maha Mengetahui apa yang Dia lakukan. Segera Mak Siti mendapat Zikri di ruang tamu dan khabarkan berita itu. Zikri serba salah."Nura, aku anggap kau macam saudara aku, aku tak tahu macam mana nak mulakan, aku harap kau tabah dan tenang, sebenarnya Hilmi dalam proses untuk berkahwin lagi satu, dan aku sayangkan korang macam saudara sendiri,dan aku tak sanggup rumah tangga korang musnah macam ni, kau tanyalah dengan Hilmi dan bincanglah, cubalah selamatkan rumah tangga korang."terang Zikri.Nura menangis semahunya dibahu Mak Siti, rasa hampir luruh jantung mendengarkan penjelasan itu. Patutlah selalu tidak balik rumah. Berita gembira yang diterima pagi tadi, sudah tidak bermakna. Nura menantikan Hilmi sehingga ke pagi, namun dia masih gagal.Dua hari kemudian Hilmi pulang dan sibuk mengambil beberapa pakaian penting, dan masa ini Nura bertekad untuk bertanya."Ya betul apa yang Nura dengar tu, dan kami akan langsungkan jugak, dan abang takkan lepaskan Nura, itu janji abang, mak ayah pun dah tahu dan mereka tak kisah asalkan abang tidak lepaskan Nura, kerana mereka juga sayangkan Nura, dan Nura kena faham abang inginkan zuriat sendiri, walau apa pun persiapan sedang dibuat, abang janji takkan abaikan Nura." Janji Hilmi.Nura sayu mendengar, dan bagaikan kelu lidahnya untuk berkata-kata. Dan segala perkhabaran gembira itu terbunuh menjadi khabar duka. Nura terlalu kecewa.

Hilmi masih menanti diluar, rasa amat bersalah bersarang dikepala, sejak dihubungi Zikri, dia bergegas ke hospital apabila dimaklumkan Nura pengsan dan mengalami pendarahan. Doktor dan jururawat keluar masuk. Dia masih resah."Insya-Allah En. Hilmi, dua-dua selamat". terang doktor pada Hilmi."Dua-dua apa maksud doktor? tanya Hilmi"Dua-dua ibu dan baby dalam kandungan tu, tapi dia kena banyak berehat kerana rahimnya tidak begitu kukuh, saya takut banyak bergerak akan menyebabkan berlaku keguguran, tapi kami dah mulakan injection untuk kuatkan paru-paru baby dan jahitkan rahim dia dan bersedia untuk early delivery dalam kes macam ni," terang doktor."Ya Allah Nura mengandung, Ya Allah berdosanya aku pada Nura, kesal Hilmi. Malu rasanya untuk menatap muka Nura."Kenapa Nura tak bagi tahu abang yang Nura mengandung? kesal Hilmi."Nura memang nak bagitau abang tapi, bila abang cakap abang sudah bertunang dan akan berkahwin dengan perempuan lain, Nura tak sampai hati bang,Nura tak sanggup abang malu dan keluarga abang malu." Jelas Nura."Nura sebenarnya, abang belum bertunang dengan budak tu, abang Cuma sekadar berkawan sahaja. Belum pernah abang bincangkan soal kawin lagi,dan abang tak sanggup nak teruskan hubungan tu lagi kerana abang akan jadi ayah tidak lama lagi." janji Hilmi.Kesal kerana mengabaikan Nura yang mengandung itu, membuatkan Nura risau dan akhirnya pitam dihalaman rumah, mujurlah ada jiran nampak dan membawa ke hopital, dan mujur jugak Nura pengsan dihalaman, dapat dilihat orang.

"Mama kenapa mama buat tu, biarlah mak yang buat," marah Hilmi bila melihatkan Nura cuba menyapu lantai. Sejak keluar hospital hari tu, mertua dia meminta supaya Nura tinggal saja dirumah sehingga bersalin kerana dia memang tidak dibenarkan doktor melakukan sebarang kerja, bimbang keguguran kerana rahimnya tidak kuat."Ala Papa ni, biarlah mama buat sikit sajalah."balas Nura. Itulah panggilan manja mereka sekarang ni.Dengan pengawasan rapi doktor, yang setiap dua tiga sekali akan melakukanpemeriksaan, dan bila usia kandungan mencecah 6 bulan, doktor mengarah kansupaya Nura hanya berehat di hospital, supaya senang mengawasi Nura dan andainya apa-apa berlaku Nura akan terus dibedah untuk menyelamatkan nyawanya dan bayi yang dikandung. Setiap hari Nura akan dilawati oleh Hilmi. Nura amat bahagia, ternyata bayi yang dikandung membawa sinar, amat berharga kehadiran dia nanti, sebab itulah Nura sanggup tinggal di hospital, sanggup menelan berjenis ubat, sanggup disuntik apa saja semuanya demi bayi itu.Kandungan sudah di penghujung 7 bulan, Nura amat bahagia merasakan gerakan-gerakan manja bayi yang dikandungnya. Setaip tendangan bayi dirasakan amat membahagiakan. Doktor makin teliti menjaga Nura, kerana bimbang berlaku pertumpahan darah, dan akhirnya apa yang dibimbangi para doktor menjadi nyata apabila Nura mengalami pertumpahan darah yang serius,lantas terus dia ditolak ke dalam bilik bedah dalam masa beberapa minit sahaja. Hilmi tiba bersama ibu dan ayahnya, dia panik sekali, namun cuba ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Hampir 1 jam berlalu, apakah khabarnya Nura di dalam sana . Hilmi makin risau, setengah jam kemudian doktor keluar.Hilmi meluru "doktor bagaimana isteri saya ?", Hilmi terus bertanya."Sabar, kami telah cuba sedaya upaya, tahniah anak encik selamat, encik dapat anak perempuan, seberat 2.1 kilogram, dan kini kami cuba sedaya upaya untuk selamatkan Puan Nura Ain." terang doktor."Apa maksud doktor? Tanya Hilmi yang sudah tidak sabar."Begini, dia kehilangan banyak darah, kami cuba sedaya upaya menggantikan darahnya yang keluar itu, dan masih berusaha, namun rahimnya terusberdarah dan kami mohon kebenaran untuk membuang terus rahimnya demi menyelamatkan nyawanya." jelas doktor."Buatlah doktor, saya izinkan asalkan isteri saya selamat."

"Ermmm...lekanya dia sampai terlena." tegur Hilmi sambil membelai danmengusap kepala Nur Syuhadah yang terlena akibat kenyang selepas menyusu dengan Nura. Nura hanya tersenyum. Hari ni genap seminggu usia Syuhadah.Nura Ain masih lemah akibat kehilangan banyak darah. Namun dikuatkan semangat demi Nur Syuhadah buah hatinya. Dia mencium sepenuh kasih saying pipi comel anaknya itu. Dia membelai sayu wajah comel itu. Entah kenapa dia rasa seperti terlalu sayu hari itu, hatinya terlalu sepi, semalam diamimpikan arwah ibunya, datang menjenguk dia dan Syuhadah, tanpa suara,ibunya hanya tersenyum. Dan akhirnya berlalu begitu sahaja. Hari ini Nura menjadi seorang perindu, dia rindukan ibunya, dan diceritakan perkara itupada Hilmi."Mungkin mak Nura datang tengok cucu dia, dan dia amat gembira". Pujuk Hilmi menenangkan Nura."Abang...tolong Nura bang!!" laung Nura dari bilik air."Ya Allah Nura kenapa ni? Hilmi ketakutan. "Mak...tolongmak...makkkkkkkkkkk" Hilmi menjerit memanggil emaknya didapur."Cepat, bawak pergi hospital, cepat Hilmi" perintah Mak Zaharah.


"Maaf dia tidak dapat kami selamatkan, terlalu banyak darah yang keluar,dan kami tak sempat berbuat apa-apa, dia terlalu lemah dan akhirnya dia 'dijemputNya", terang doktor. Terduduk Hilmi mendengarkan hal itu.Jenazah selamat dikebumikan. Syuhadah seakan mengerti yang dia sudah tidak akan menikmati titisan-titisan susu Nura Ain lagi. Syuhadah menangis seolah-olah ingin memberitahu dunia yang dia perlukan seorang ibu, seorang ibu yang bersusah payah, bersabung nyawa demi untuk melihat kelahirannya.Demi membahagiakan papanya, demi membahagiakan neneknya. Syuhadah terus menangis seolah-olah tidak rela dia dipisahkan dengan ibunya hanyabersamanya untuk sekejap cuma. Semua yang hadir kelihatan mengesat mata,tidak sanggup mendengar tangisan bayi kecil itu. Semua terpaku danterharu, Hilmi mendukung Syuhadah dan memujuk bayi kecil itu, akhirnya diaterlelap didakapan papanya.

Abang yang Nura rindui,Abang maafkan Nura kerana selama ini tidak mampu menjadi isteri yang terbaik buat abang. Saat abang membaca surat ini, mungkin Nura sudah jauh meninggalkan abang, Nura tak harapkan Nura akan selamat melahirkan anak ini, tapi Nura harap bayi akan selamat walau apa yang terjadi pada Nura.Itu harapan Nura bang. Nura masih ingat, rumah tangga kita hampir runtuh kerana Nura tidak mampu memberikan zuriat buat abang, tapi bang, kali ni doa Nura dimakbulkan, dan untuk itu, biarlah Nura menanggung segala kepayahan demi zuriat ini bang.Saat Nura menulis surat ini, Nura masih lagi menjadi penghuni setia katil hospital ini. Baby kita makin nakal bergerak bang, tapi Nura bahagia merasa tiap tendangan dia abang, Nura bahagia, cukuplah saat manis ini Nura dan dia. Nura rasakan setiap pergerakannya amat bermakna, dana ndainya ditakdirkan Nura hanya ditakdirkan untuk bahagia bersama dia hanya dalam kandungan sahaja Nura redha bang. siapalah Nura untuk menolak ketentuanNya. Nura tak mampu abang.Cukup bersyukur kerana sekurang-kurangnya Allah makbulkan doa Nura untukmengandungkan zuriat dari benih abang yang Nura cintai dan kasihiselamanya. Nura redha sekiranya selepas ini walau apa terjadi, Nura redha,kerana Allah telah memberikan Nura sesuatu yang cukup istemewa, danandainya maut memisahkan kita Nura harap abang redha sebagaimana Nura redha. Syukurlah sekurang-kurang Allah berikan nikmat kepada Nura untuk merasai nikmatnya menjadi seorang ibu walau cuma seketika. Andai apa yang Nura takutkan terjadi, dan bayi ini dapat diselamatkan Nura harap abang akan jaganya dengan penuh kasih sayang. Nura harap abang jangan biarkan hidupnya tanpa seorang ibu. Cuma satu Nura harapkan dia akan mendapat seorang ibu yang mampu menjaga seorang anak yatim denganbaik dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Seumur hayat Nura, Nura takpernah meminta sesuatu dari abang, dan kini inilah permintaan Nura,janjilah anak ini akan mendapat seorang ibu yang penyayang.Abang yang Nura rindui...Dulu sewaktu rumah tangga kita dilandai badai, Nura ingin sangat ucapkan kata-kata ini pada abang, tapi Nura tak berkesempatan, dan walaupun kini Nura tiada lagi, tapi Nura nak abang tahu yang...Nura rindukan abang...... Nura rindu sangat dengan abang..... rindu bang... rindu sangat.... Sekian, Ikhlas dari nurani isterimu Nura Ain Bt. Abdullah. Hilmi melipat kembali surat itu, yang telah dibaca berulang kali dan kini dia amat rindukan Nura Ain...dan kini barulah dia sedar betapa berharga sebuah kerinduan itu.....Nura....abang juga rindukanmu sayang.. bisik hati Hilmi."
Katakanlah lagi (kepadanya): Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna”. (Surah Zumar: 9)"