Pages

Thursday, November 4, 2010

Muallaf dan Zakat (JAIS) / ASNAF ZAKAT (MAIS)

Soalan 05

Salah satu diharuskan menerima zakat adalah golongan mualaf. Berapa lamakah seseorang mualaf itu boleh menerima zakat?

Jawapan :

Maksud muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya supaya tertarik kepada Islam. Oleh itu, golongan muallaf yang berhak menerima zakat ialah mereka yang baru memeluk Islam, yang kehilangan sumber pencarian atau pendapatan ahli keluarga sehinggalah dia mampu berdikari dan menguruskan kehidupan keluarganya.

http://soaljawab.jais.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=86


ASNAF ZAKAT

Skop agihan zakat Lembaga Zakat Selangor (MAIS) berdasarkan yang telah ditetapkan oleh syara'. Asnaf tersebut sepertimana yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"


http://www.e-zakat.com.my/baru/agihan/asnaf.asp

3 comments:

Marina Fauzia said...

baca buku fiqh zakat karangan Yusuf Qardhawi deh mar, subhanallah--lengkap

Ammar Funna Abidin said...

tebal nggak bukunya?? da banyak gmbr ndak?? haha.. canda doank.. iA, kalau ketemu dibaca..

Marina Fauzia said...

sangaat tebal, ndak da gambar satu pun..
tantangan buat bacanya itu