Pages

Sunday, September 7, 2008

Al quran surah al - imran 26

Katakanlah: " wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ( Al quran surah al - imran 26 )

No comments: